Konwencja Lebensohl

Wstęp.

Jest to konwencja opracowana przez amerykańskich brydżystów Boehma i Lebensolda (właśnie tak pisane przez "d" nie przez "h"), stosowana w wielu sekwencjach licytacyjnych (głównie po otwarciu standardowe bądź słabe 1BA i naturalnym, bądź sztucznym wejściu kolorem). Konwencja bazuje na wprowadzeniu sztucznej odzywki 2BA (autorelay), po której partner licytuje automat 3.

Lebensohl po wejściu naturalnym.

Według standardowego Lebensohla po odpowiedzi 3:
 • pas - słaba ręka, sign-off
 • 3 w kolor niższy od koloru wejścia - sign-off
 • kolor przeciwnika - starsza czwórka z trzymaniem w kolorze wejścia
 • 3 w kolor wyższy od koloru wejścia - inwit
 • 3BA - normalene 3BA, zatrzymanie w kolorze wejścia
Rozsądniejsze jednak wydaje się używanie odmiany Lebensohla opracowane przez parę Martens-Przybora:
Przykładowe sekwencje:
1BA 2 - naturalne
 • Kontra - na mięso
 • 2// - naturalne, nieforsujące
 • 3 - silna ręka z karami
 • 3 - inwit do 3BA
 • 3/ - forsujące do dogranej - kolor 5+
 • 2BA - Lebensohl - czwórka (czwórki) / z ręką wystarczającą na końcówkę
 • 3BA - normalne podniesienie do 3BA bez trzymania

 • 1BA 2 - naturalne
 • Kontra - na mięso
 • 2 - naturalne, nieforsujące
 • 3/ - inwitujące w zasadzie bez czwórki pik
 • 3 - pytanie o trzymanie bez czterech pików
 • 3 - naturalne, forsujące
 • 2BA - Lebensohl - bardzo słaby na młodszym, albo 4 piki z ręką wystarczającą na końcówkę

 • Po wejściu 2 nie używa się atuomatycznej odpowiedzi 3, a 2BA staje się Staymanem.
  1BA 2 2BA
  • 3 - brak zatrzymania trefl
  • 3/ - czwórka licytowana i zatrzymanie trefl
  • 3BA - zatrzymanie trefl bez starszej czwórki
     

  1BA 2 2BA
  3 - automat  
 • Pas - słaba ręka z kolorem treflowym
 • 3 - BRAK trzymania karo i jedna/dwie starsze czwórki
 • 3 - trzymanie karo i czwórka kierów (możliwa czwórka pików)
 • 3 - trzymanie karo i czwórka pików, bez czwórki kierów

 • 1BA 2 2BA
  3 - automat  
 • Pas - słaba ręka z kolorem treflowym
 • 3 - słaba ręka z kolorem karowym
 • 3 - czwórka pików i krótkość kier
 • 3 - cztery piki bez zatrzymania kier
 • 3BA - cztery piki z zatrzymaniem kier

 • 1BA 2 2BA
  3 - automat  
 • Pas - słaba ręka z kolorem treflowym
 • 3 - słaba ręka z kolorem karowym
 • 3 - słaba ręka z kierami
 • 3 - czwórka kiery bez trzymania pik
 • 3BA - cztery kiery z zatrzymaniem pik
 • Lebensohl po wejściu sztucznym.

  Po wejściu I broniącego sztuczną odzywką dwukolorową (brozel, landy, astro) określającej dokładnie przynajmniej 1 z kolorów dwukolorówki:
  • kontra jest karna, jeśli wejście wskazuje właśnie ten kolor; w przeciwnym wypadku oznacza możliwość kontrowania przynajmniej jednego z kolorów wejścia
  • wejścia kolorem na wysokości dwóch są naturalne i słabe
  • wejścia kolorem na wysokości trzech są forsujące do końcówki przy braku zatrzymań w kolorach WSKAZANYCH przez wejście
  • kolor wskazany przez wejście - fity 4+/4+ w kolorach nie wskazanych przez wejście, odzywka w kolor wyższy jest forsingiem do końcówki, w kolor niższy nie forsuje - ja osobiście używam opcji BLIŻSZY i DALSZY
  • 3BA - do pasa, wskazanie zatrzymań
  • 2BA - Lebensohl
   Po automacie 3 licytujemy:
   • pas - słaba ręka z 6+ treflami
   • 3 w kolor niższy od koloru wejścia, nie wskazany przez to wejście - do pasa
   • 3 w kolor wyższy od koloru wejścia, nie wskazany przez to wejście - forsing do końcówki, wskazanie zatrzymań
   • 3 w kolor wskazany przez wejście - w zależności od ustaleń wskaznie zatrzymania, lub pytanie o nie
  Przykładowo:
  1BA 2 - dwukolorówka na czerwonych (brozel)
  • kontra - karna na kara
  • 2 - 4+4+ na treflach i pikach, słabe
  • 2 - naturalne, słabe
  • 3/ - naturalne, bez trzymań w obu kolorach czerwonych, forsuje do końcówki
  • 3 - 4+4+ na treflach i pikach, silne, forsujące do końcówki
  • 3BA - do pasa z zatrzymaniami w OBU czerwonych
  • 2BA - Lebensohl. Po standardowej odpowiedzi 3 licytujemy
   • pas - słaba ręka z treflami
   • 3/ - wskazanie zatrzymania, brak trzymania w drugim z kolorów czerwonych
   • 3 - silne 5+

  Pozostałe możliwości zastosowania konwencji


  Nic nie stoi na przeszkodzie w użyciu konwencji w sekwencjach:

  2/ Pas Pas Kontra
  Pas 2BA - Lebensohl Pas 3 - automat

  2/ Kontra Pas 2BA - Lebensohl
  Pas 3 - automat    

  1// 2/ 2BA - Lebensohl Pas
  3 - automat      

  Również w obronie przeciwko słabym otwarciom na wysokości dwóch i wejściu 2BA możemy stosować odmianę tej konwencji:
  2 2BA - naturalne pas
  • 3 - Lebensohl (sign-off na karach lub kierach, albo forsing do dogranej z 4+ kierami)
  • 3/ - inwit z kolorem 5+
  • 3 - krótkość pik, brak 4 kierów
  • 3BA - naturalne
  • 4/ - ręka jednokolorowa, aspiracje
  I po Lebensohlu:
  2 2BA - naturalne pas 3
  Pas 3 - automat Pas
  • Pas - sign-off na karach
  • 3 - sign-off na kierach
  • 3 - pięć kierów
  • 3BA - naturalne z czterema kierami
  • 4/ - ręka dwukolorowa, aspiracje
  • 4 - opóźnione zgłoszenie końcówki wskazuje na aspiracje szlemikowe

  W "Świecie Brydża" 3/94 Włodzimierz Krysztofczyk pisze, iż Lebensohla stosuje z powodzeniem w sekwencjach:
  1 Kontra 2
  • Kontra - odpowiedź
  • 2 - naturalne, forsujące
  • 2BA
   1. wywołanie na kolory młodsze
   2. słabe z karami
   Partner licytuje do wariantu 1, a więc wybiera lepszy młodszy
  • 3 - w meczu inwit, na maksy charakter nieokreślony
  • 3 - pełny inwit
  1 Kontra 2
  • Kontra - odpowiedź
  • 2BA
   • wywołanie na kolory młodsze
   • słabe z karami, lub z kierami
   Partner licytuje do wariantu 1, a więc wybiera lepszy młodszy
  • 3 - w meczu inwit, na maksy charakter nieokreślony
  • 3/ - pełny inwit

  Rozwiązanie Stansby'ego - Martela

  Z niektórymi typami rąk (forsing na kolorze, dwukolorówka z młodszymi) licytacja jest w standardowym Lebensohlu niewygodna. Istnieje rozwiązanie pary Lew Stansby - Chip Martel, które eliminuje te problemy; dzieje się to jednak kosztem wprowadzenia kilku wysoce nienaturalnych sekwencji licytacyjnych.
  1BA 2
  (naturalne)
 • Kontra - negatywna
 • 3 - dokładnie cztery piki, krótkość kier, forsing do końcówki
 • 2 - naturalne, nieforsujące, bardzo słabe, kolor 5+
 • 3 - naturalne, inwitujące, kolor 5+
 • 2BA - Lebensohl (BEZ starszej czwórki - możliwa starsza piątka)
 • 3BA - normalne podniesienie do 3BA BEZ trzymania kier i bez starszych czwórek
 • Należy zauważyć, iż zarówno po kontrze nagatywnej, jak i po 2BA otwierający zobowiązany jest zgłosić automat 3, tak więc:
  1BA 2 Kontra pas
  3 pas
  • 3 - cztery piki, brak trzymania kier
  • 3 - forsing do dogranej na kolorze 5+, wskazanie zatrzymania kier
  • 3BA - cztery piki, trzymanie kier
   
  1BA 2 2BA pas
  3 pas
  • 3 - krórtość kier, kolory młodsze
  • 3 - forsing do dogranej na kolorze 5+, brak zatrzymania kier
  • 3BA - brak starszych czwórek, trzymanie kier
   
  1BA 2 2BA 3
  pas pas
  • kontra - zatrzymanie w kolorze przeciwnika, brak starszych czwórek
  • 3BA - krótkość kier, kolory młodsze
   
  Niestety, konwencja ta wprowadza kontrę negatywną, zamiast karnej, co wymusza stosowanie trapping pasa, a więc zamianę miejscami rzeźnika z baranem (automatyczny pas drugiego obrońcy z dowolną ręką).