W wyniku otrzymasz najmniejszą sieć, która obejmuje wpisane poniżej dwa adresy IP:
IP 1
IP 2

Najmniejsza sieć obejmująca te adresy to: 54.81.71.0 z maską /24
Można ją podzielić na następujące podsieci:
liczba podsieci: 1
wykorzystanie: 99.22% (254 IP)
liczba podsieci efektywnych: 1
wykorzystanie: 99.22% (254 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 254
lista podsieci:
54.81.71.0/24
liczba podsieci: 2
wykorzystanie: 98.44% (252 IP)
liczba podsieci efektywnych: 0
wykorzystanie: 0.00% (0 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 126
lista podsieci:
54.81.71.0/25 54.81.71.128/25
liczba podsieci: 4
wykorzystanie: 96.88% (248 IP)
liczba podsieci efektywnych: 2
wykorzystanie: 48.44% (124 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 62
lista podsieci:
54.81.71.0/26 54.81.71.64/26 54.81.71.128/26 54.81.71.192/26
liczba podsieci: 8
wykorzystanie: 93.75% (240 IP)
liczba podsieci efektywnych: 6
wykorzystanie: 70.31% (180 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 30
lista podsieci:
54.81.71.0/27 54.81.71.32/27 54.81.71.64/27 54.81.71.96/27 54.81.71.128/27 54.81.71.160/27 54.81.71.192/27 54.81.71.224/27
liczba podsieci: 16
wykorzystanie: 87.50% (224 IP)
liczba podsieci efektywnych: 14
wykorzystanie: 76.56% (196 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 14
lista podsieci:
54.81.71.0/28 54.81.71.16/28 54.81.71.32/28 54.81.71.48/28 54.81.71.64/28 54.81.71.80/28 54.81.71.96/28 54.81.71.112/28 54.81.71.128/28 54.81.71.144/28 54.81.71.160/28 54.81.71.176/28 54.81.71.192/28 54.81.71.208/28 54.81.71.224/28 54.81.71.240/28
liczba podsieci: 32
wykorzystanie: 75.00% (192 IP)
liczba podsieci efektywnych: 30
wykorzystanie: 70.31% (180 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 6
lista podsieci:
54.81.71.0/29 54.81.71.8/29 54.81.71.16/29 54.81.71.24/29 54.81.71.32/29 54.81.71.40/29 54.81.71.48/29 54.81.71.56/29 54.81.71.64/29 54.81.71.72/29 54.81.71.80/29 54.81.71.88/29 54.81.71.96/29 54.81.71.104/29 54.81.71.112/29 54.81.71.120/29 54.81.71.128/29 54.81.71.136/29 54.81.71.144/29 54.81.71.152/29 54.81.71.160/29 54.81.71.168/29 54.81.71.176/29 54.81.71.184/29 54.81.71.192/29 54.81.71.200/29 54.81.71.208/29 54.81.71.216/29 54.81.71.224/29 54.81.71.232/29 54.81.71.240/29 54.81.71.248/29
liczba podsieci: 64
wykorzystanie: 50.00% (128 IP)
liczba podsieci efektywnych: 62
wykorzystanie: 48.44% (124 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 2
lista podsieci:
54.81.71.0/30 54.81.71.4/30 54.81.71.8/30 54.81.71.12/30 54.81.71.16/30 54.81.71.20/30 54.81.71.24/30 54.81.71.28/30 54.81.71.32/30 54.81.71.36/30 54.81.71.40/30 54.81.71.44/30 54.81.71.48/30 54.81.71.52/30 54.81.71.56/30 54.81.71.60/30 54.81.71.64/30 54.81.71.68/30 54.81.71.72/30 54.81.71.76/30 54.81.71.80/30 54.81.71.84/30 54.81.71.88/30 54.81.71.92/30 54.81.71.96/30 54.81.71.100/30 54.81.71.104/30 54.81.71.108/30 54.81.71.112/30 54.81.71.116/30 54.81.71.120/30 54.81.71.124/30 54.81.71.128/30 54.81.71.132/30 54.81.71.136/30 54.81.71.140/30 54.81.71.144/30 54.81.71.148/30 54.81.71.152/30 54.81.71.156/30 54.81.71.160/30 54.81.71.164/30 54.81.71.168/30 54.81.71.172/30 54.81.71.176/30 54.81.71.180/30 54.81.71.184/30 54.81.71.188/30 54.81.71.192/30 54.81.71.196/30 54.81.71.200/30 54.81.71.204/30 54.81.71.208/30 54.81.71.212/30 54.81.71.216/30 54.81.71.220/30 54.81.71.224/30 54.81.71.228/30 54.81.71.232/30 54.81.71.236/30 54.81.71.240/30 54.81.71.244/30 54.81.71.248/30 54.81.71.252/30