W wyniku otrzymasz najmniejszą sieć, która obejmuje wpisane poniżej dwa adresy IP:
IP 1
IP 2

Najmniejsza sieć obejmująca te adresy to: 54.198.111.0 z maską /24
Można ją podzielić na następujące podsieci:
liczba podsieci: 1
wykorzystanie: 99.22% (254 IP)
liczba podsieci efektywnych: 1
wykorzystanie: 99.22% (254 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 254
lista podsieci:
54.198.111.0/24
liczba podsieci: 2
wykorzystanie: 98.44% (252 IP)
liczba podsieci efektywnych: 0
wykorzystanie: 0.00% (0 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 126
lista podsieci:
54.198.111.0/25 54.198.111.128/25
liczba podsieci: 4
wykorzystanie: 96.88% (248 IP)
liczba podsieci efektywnych: 2
wykorzystanie: 48.44% (124 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 62
lista podsieci:
54.198.111.0/26 54.198.111.64/26 54.198.111.128/26 54.198.111.192/26
liczba podsieci: 8
wykorzystanie: 93.75% (240 IP)
liczba podsieci efektywnych: 6
wykorzystanie: 70.31% (180 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 30
lista podsieci:
54.198.111.0/27 54.198.111.32/27 54.198.111.64/27 54.198.111.96/27 54.198.111.128/27 54.198.111.160/27 54.198.111.192/27 54.198.111.224/27
liczba podsieci: 16
wykorzystanie: 87.50% (224 IP)
liczba podsieci efektywnych: 14
wykorzystanie: 76.56% (196 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 14
lista podsieci:
54.198.111.0/28 54.198.111.16/28 54.198.111.32/28 54.198.111.48/28 54.198.111.64/28 54.198.111.80/28 54.198.111.96/28 54.198.111.112/28 54.198.111.128/28 54.198.111.144/28 54.198.111.160/28 54.198.111.176/28 54.198.111.192/28 54.198.111.208/28 54.198.111.224/28 54.198.111.240/28
liczba podsieci: 32
wykorzystanie: 75.00% (192 IP)
liczba podsieci efektywnych: 30
wykorzystanie: 70.31% (180 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 6
lista podsieci:
54.198.111.0/29 54.198.111.8/29 54.198.111.16/29 54.198.111.24/29 54.198.111.32/29 54.198.111.40/29 54.198.111.48/29 54.198.111.56/29 54.198.111.64/29 54.198.111.72/29 54.198.111.80/29 54.198.111.88/29 54.198.111.96/29 54.198.111.104/29 54.198.111.112/29 54.198.111.120/29 54.198.111.128/29 54.198.111.136/29 54.198.111.144/29 54.198.111.152/29 54.198.111.160/29 54.198.111.168/29 54.198.111.176/29 54.198.111.184/29 54.198.111.192/29 54.198.111.200/29 54.198.111.208/29 54.198.111.216/29 54.198.111.224/29 54.198.111.232/29 54.198.111.240/29 54.198.111.248/29
liczba podsieci: 64
wykorzystanie: 50.00% (128 IP)
liczba podsieci efektywnych: 62
wykorzystanie: 48.44% (124 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 2
lista podsieci:
54.198.111.0/30 54.198.111.4/30 54.198.111.8/30 54.198.111.12/30 54.198.111.16/30 54.198.111.20/30 54.198.111.24/30 54.198.111.28/30 54.198.111.32/30 54.198.111.36/30 54.198.111.40/30 54.198.111.44/30 54.198.111.48/30 54.198.111.52/30 54.198.111.56/30 54.198.111.60/30 54.198.111.64/30 54.198.111.68/30 54.198.111.72/30 54.198.111.76/30 54.198.111.80/30 54.198.111.84/30 54.198.111.88/30 54.198.111.92/30 54.198.111.96/30 54.198.111.100/30 54.198.111.104/30 54.198.111.108/30 54.198.111.112/30 54.198.111.116/30 54.198.111.120/30 54.198.111.124/30 54.198.111.128/30 54.198.111.132/30 54.198.111.136/30 54.198.111.140/30 54.198.111.144/30 54.198.111.148/30 54.198.111.152/30 54.198.111.156/30 54.198.111.160/30 54.198.111.164/30 54.198.111.168/30 54.198.111.172/30 54.198.111.176/30 54.198.111.180/30 54.198.111.184/30 54.198.111.188/30 54.198.111.192/30 54.198.111.196/30 54.198.111.200/30 54.198.111.204/30 54.198.111.208/30 54.198.111.212/30 54.198.111.216/30 54.198.111.220/30 54.198.111.224/30 54.198.111.228/30 54.198.111.232/30 54.198.111.236/30 54.198.111.240/30 54.198.111.244/30 54.198.111.248/30 54.198.111.252/30