W wyniku otrzymasz najmniejszą sieć, która obejmuje wpisane poniżej dwa adresy IP:
IP 1
IP 2

Najmniejsza sieć obejmująca te adresy to: 54.166.133.0 z maską /24
Można ją podzielić na następujące podsieci:
liczba podsieci: 1
wykorzystanie: 99.22% (254 IP)
liczba podsieci efektywnych: 1
wykorzystanie: 99.22% (254 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 254
lista podsieci:
54.166.133.0/24
liczba podsieci: 2
wykorzystanie: 98.44% (252 IP)
liczba podsieci efektywnych: 0
wykorzystanie: 0.00% (0 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 126
lista podsieci:
54.166.133.0/25 54.166.133.128/25
liczba podsieci: 4
wykorzystanie: 96.88% (248 IP)
liczba podsieci efektywnych: 2
wykorzystanie: 48.44% (124 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 62
lista podsieci:
54.166.133.0/26 54.166.133.64/26 54.166.133.128/26 54.166.133.192/26
liczba podsieci: 8
wykorzystanie: 93.75% (240 IP)
liczba podsieci efektywnych: 6
wykorzystanie: 70.31% (180 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 30
lista podsieci:
54.166.133.0/27 54.166.133.32/27 54.166.133.64/27 54.166.133.96/27 54.166.133.128/27 54.166.133.160/27 54.166.133.192/27 54.166.133.224/27
liczba podsieci: 16
wykorzystanie: 87.50% (224 IP)
liczba podsieci efektywnych: 14
wykorzystanie: 76.56% (196 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 14
lista podsieci:
54.166.133.0/28 54.166.133.16/28 54.166.133.32/28 54.166.133.48/28 54.166.133.64/28 54.166.133.80/28 54.166.133.96/28 54.166.133.112/28 54.166.133.128/28 54.166.133.144/28 54.166.133.160/28 54.166.133.176/28 54.166.133.192/28 54.166.133.208/28 54.166.133.224/28 54.166.133.240/28
liczba podsieci: 32
wykorzystanie: 75.00% (192 IP)
liczba podsieci efektywnych: 30
wykorzystanie: 70.31% (180 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 6
lista podsieci:
54.166.133.0/29 54.166.133.8/29 54.166.133.16/29 54.166.133.24/29 54.166.133.32/29 54.166.133.40/29 54.166.133.48/29 54.166.133.56/29 54.166.133.64/29 54.166.133.72/29 54.166.133.80/29 54.166.133.88/29 54.166.133.96/29 54.166.133.104/29 54.166.133.112/29 54.166.133.120/29 54.166.133.128/29 54.166.133.136/29 54.166.133.144/29 54.166.133.152/29 54.166.133.160/29 54.166.133.168/29 54.166.133.176/29 54.166.133.184/29 54.166.133.192/29 54.166.133.200/29 54.166.133.208/29 54.166.133.216/29 54.166.133.224/29 54.166.133.232/29 54.166.133.240/29 54.166.133.248/29
liczba podsieci: 64
wykorzystanie: 50.00% (128 IP)
liczba podsieci efektywnych: 62
wykorzystanie: 48.44% (124 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 2
lista podsieci:
54.166.133.0/30 54.166.133.4/30 54.166.133.8/30 54.166.133.12/30 54.166.133.16/30 54.166.133.20/30 54.166.133.24/30 54.166.133.28/30 54.166.133.32/30 54.166.133.36/30 54.166.133.40/30 54.166.133.44/30 54.166.133.48/30 54.166.133.52/30 54.166.133.56/30 54.166.133.60/30 54.166.133.64/30 54.166.133.68/30 54.166.133.72/30 54.166.133.76/30 54.166.133.80/30 54.166.133.84/30 54.166.133.88/30 54.166.133.92/30 54.166.133.96/30 54.166.133.100/30 54.166.133.104/30 54.166.133.108/30 54.166.133.112/30 54.166.133.116/30 54.166.133.120/30 54.166.133.124/30 54.166.133.128/30 54.166.133.132/30 54.166.133.136/30 54.166.133.140/30 54.166.133.144/30 54.166.133.148/30 54.166.133.152/30 54.166.133.156/30 54.166.133.160/30 54.166.133.164/30 54.166.133.168/30 54.166.133.172/30 54.166.133.176/30 54.166.133.180/30 54.166.133.184/30 54.166.133.188/30 54.166.133.192/30 54.166.133.196/30 54.166.133.200/30 54.166.133.204/30 54.166.133.208/30 54.166.133.212/30 54.166.133.216/30 54.166.133.220/30 54.166.133.224/30 54.166.133.228/30 54.166.133.232/30 54.166.133.236/30 54.166.133.240/30 54.166.133.244/30 54.166.133.248/30 54.166.133.252/30