W wyniku otrzymasz najmniejszą sieć, która obejmuje wpisane poniżej dwa adresy IP:
IP 1
IP 2

Najmniejsza sieć obejmująca te adresy to: 54.161.96.128 z maską /25
Można ją podzielić na następujące podsieci:
liczba podsieci: 1
wykorzystanie: 98.44% (126 IP)
liczba podsieci efektywnych: 1
wykorzystanie: 98.44% (126 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 126
lista podsieci:
54.161.96.128/25
liczba podsieci: 2
wykorzystanie: 96.88% (124 IP)
liczba podsieci efektywnych: 0
wykorzystanie: 0.00% (0 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 62
lista podsieci:
54.161.96.128/26 54.161.96.192/26
liczba podsieci: 4
wykorzystanie: 93.75% (120 IP)
liczba podsieci efektywnych: 2
wykorzystanie: 46.88% (60 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 30
lista podsieci:
54.161.96.128/27 54.161.96.160/27 54.161.96.192/27 54.161.96.224/27
liczba podsieci: 8
wykorzystanie: 87.50% (112 IP)
liczba podsieci efektywnych: 6
wykorzystanie: 65.62% (84 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 14
lista podsieci:
54.161.96.128/28 54.161.96.144/28 54.161.96.160/28 54.161.96.176/28 54.161.96.192/28 54.161.96.208/28 54.161.96.224/28 54.161.96.240/28
liczba podsieci: 16
wykorzystanie: 75.00% (96 IP)
liczba podsieci efektywnych: 14
wykorzystanie: 65.62% (84 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 6
lista podsieci:
54.161.96.128/29 54.161.96.136/29 54.161.96.144/29 54.161.96.152/29 54.161.96.160/29 54.161.96.168/29 54.161.96.176/29 54.161.96.184/29 54.161.96.192/29 54.161.96.200/29 54.161.96.208/29 54.161.96.216/29 54.161.96.224/29 54.161.96.232/29 54.161.96.240/29 54.161.96.248/29
liczba podsieci: 32
wykorzystanie: 50.00% (64 IP)
liczba podsieci efektywnych: 30
wykorzystanie: 46.88% (60 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 2
lista podsieci:
54.161.96.128/30 54.161.96.132/30 54.161.96.136/30 54.161.96.140/30 54.161.96.144/30 54.161.96.148/30 54.161.96.152/30 54.161.96.156/30 54.161.96.160/30 54.161.96.164/30 54.161.96.168/30 54.161.96.172/30 54.161.96.176/30 54.161.96.180/30 54.161.96.184/30 54.161.96.188/30 54.161.96.192/30 54.161.96.196/30 54.161.96.200/30 54.161.96.204/30 54.161.96.208/30 54.161.96.212/30 54.161.96.216/30 54.161.96.220/30 54.161.96.224/30 54.161.96.228/30 54.161.96.232/30 54.161.96.236/30 54.161.96.240/30 54.161.96.244/30 54.161.96.248/30 54.161.96.252/30