W wyniku otrzymasz najmniejszą sieć, która obejmuje wpisane poniżej dwa adresy IP:
IP 1
IP 2

Najmniejsza sieć obejmująca te adresy to: 44.221.70.0 z maską /24
Można ją podzielić na następujące podsieci:
liczba podsieci: 1
wykorzystanie: 99.22% (254 IP)
liczba podsieci efektywnych: 1
wykorzystanie: 99.22% (254 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 254
lista podsieci:
44.221.70.0/24
liczba podsieci: 2
wykorzystanie: 98.44% (252 IP)
liczba podsieci efektywnych: 0
wykorzystanie: 0.00% (0 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 126
lista podsieci:
44.221.70.0/25 44.221.70.128/25
liczba podsieci: 4
wykorzystanie: 96.88% (248 IP)
liczba podsieci efektywnych: 2
wykorzystanie: 48.44% (124 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 62
lista podsieci:
44.221.70.0/26 44.221.70.64/26 44.221.70.128/26 44.221.70.192/26
liczba podsieci: 8
wykorzystanie: 93.75% (240 IP)
liczba podsieci efektywnych: 6
wykorzystanie: 70.31% (180 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 30
lista podsieci:
44.221.70.0/27 44.221.70.32/27 44.221.70.64/27 44.221.70.96/27 44.221.70.128/27 44.221.70.160/27 44.221.70.192/27 44.221.70.224/27
liczba podsieci: 16
wykorzystanie: 87.50% (224 IP)
liczba podsieci efektywnych: 14
wykorzystanie: 76.56% (196 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 14
lista podsieci:
44.221.70.0/28 44.221.70.16/28 44.221.70.32/28 44.221.70.48/28 44.221.70.64/28 44.221.70.80/28 44.221.70.96/28 44.221.70.112/28 44.221.70.128/28 44.221.70.144/28 44.221.70.160/28 44.221.70.176/28 44.221.70.192/28 44.221.70.208/28 44.221.70.224/28 44.221.70.240/28
liczba podsieci: 32
wykorzystanie: 75.00% (192 IP)
liczba podsieci efektywnych: 30
wykorzystanie: 70.31% (180 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 6
lista podsieci:
44.221.70.0/29 44.221.70.8/29 44.221.70.16/29 44.221.70.24/29 44.221.70.32/29 44.221.70.40/29 44.221.70.48/29 44.221.70.56/29 44.221.70.64/29 44.221.70.72/29 44.221.70.80/29 44.221.70.88/29 44.221.70.96/29 44.221.70.104/29 44.221.70.112/29 44.221.70.120/29 44.221.70.128/29 44.221.70.136/29 44.221.70.144/29 44.221.70.152/29 44.221.70.160/29 44.221.70.168/29 44.221.70.176/29 44.221.70.184/29 44.221.70.192/29 44.221.70.200/29 44.221.70.208/29 44.221.70.216/29 44.221.70.224/29 44.221.70.232/29 44.221.70.240/29 44.221.70.248/29
liczba podsieci: 64
wykorzystanie: 50.00% (128 IP)
liczba podsieci efektywnych: 62
wykorzystanie: 48.44% (124 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 2
lista podsieci:
44.221.70.0/30 44.221.70.4/30 44.221.70.8/30 44.221.70.12/30 44.221.70.16/30 44.221.70.20/30 44.221.70.24/30 44.221.70.28/30 44.221.70.32/30 44.221.70.36/30 44.221.70.40/30 44.221.70.44/30 44.221.70.48/30 44.221.70.52/30 44.221.70.56/30 44.221.70.60/30 44.221.70.64/30 44.221.70.68/30 44.221.70.72/30 44.221.70.76/30 44.221.70.80/30 44.221.70.84/30 44.221.70.88/30 44.221.70.92/30 44.221.70.96/30 44.221.70.100/30 44.221.70.104/30 44.221.70.108/30 44.221.70.112/30 44.221.70.116/30 44.221.70.120/30 44.221.70.124/30 44.221.70.128/30 44.221.70.132/30 44.221.70.136/30 44.221.70.140/30 44.221.70.144/30 44.221.70.148/30 44.221.70.152/30 44.221.70.156/30 44.221.70.160/30 44.221.70.164/30 44.221.70.168/30 44.221.70.172/30 44.221.70.176/30 44.221.70.180/30 44.221.70.184/30 44.221.70.188/30 44.221.70.192/30 44.221.70.196/30 44.221.70.200/30 44.221.70.204/30 44.221.70.208/30 44.221.70.212/30 44.221.70.216/30 44.221.70.220/30 44.221.70.224/30 44.221.70.228/30 44.221.70.232/30 44.221.70.236/30 44.221.70.240/30 44.221.70.244/30 44.221.70.248/30 44.221.70.252/30