W wyniku otrzymasz najmniejszą sieć, która obejmuje wpisane poniżej dwa adresy IP:
IP 1
IP 2

Najmniejsza sieć obejmująca te adresy to: 34.234.170.0 z maską /24
Można ją podzielić na następujące podsieci:
liczba podsieci: 1
wykorzystanie: 99.22% (254 IP)
liczba podsieci efektywnych: 1
wykorzystanie: 99.22% (254 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 254
lista podsieci:
34.234.170.0/24
liczba podsieci: 2
wykorzystanie: 98.44% (252 IP)
liczba podsieci efektywnych: 0
wykorzystanie: 0.00% (0 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 126
lista podsieci:
34.234.170.0/25 34.234.170.128/25
liczba podsieci: 4
wykorzystanie: 96.88% (248 IP)
liczba podsieci efektywnych: 2
wykorzystanie: 48.44% (124 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 62
lista podsieci:
34.234.170.0/26 34.234.170.64/26 34.234.170.128/26 34.234.170.192/26
liczba podsieci: 8
wykorzystanie: 93.75% (240 IP)
liczba podsieci efektywnych: 6
wykorzystanie: 70.31% (180 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 30
lista podsieci:
34.234.170.0/27 34.234.170.32/27 34.234.170.64/27 34.234.170.96/27 34.234.170.128/27 34.234.170.160/27 34.234.170.192/27 34.234.170.224/27
liczba podsieci: 16
wykorzystanie: 87.50% (224 IP)
liczba podsieci efektywnych: 14
wykorzystanie: 76.56% (196 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 14
lista podsieci:
34.234.170.0/28 34.234.170.16/28 34.234.170.32/28 34.234.170.48/28 34.234.170.64/28 34.234.170.80/28 34.234.170.96/28 34.234.170.112/28 34.234.170.128/28 34.234.170.144/28 34.234.170.160/28 34.234.170.176/28 34.234.170.192/28 34.234.170.208/28 34.234.170.224/28 34.234.170.240/28
liczba podsieci: 32
wykorzystanie: 75.00% (192 IP)
liczba podsieci efektywnych: 30
wykorzystanie: 70.31% (180 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 6
lista podsieci:
34.234.170.0/29 34.234.170.8/29 34.234.170.16/29 34.234.170.24/29 34.234.170.32/29 34.234.170.40/29 34.234.170.48/29 34.234.170.56/29 34.234.170.64/29 34.234.170.72/29 34.234.170.80/29 34.234.170.88/29 34.234.170.96/29 34.234.170.104/29 34.234.170.112/29 34.234.170.120/29 34.234.170.128/29 34.234.170.136/29 34.234.170.144/29 34.234.170.152/29 34.234.170.160/29 34.234.170.168/29 34.234.170.176/29 34.234.170.184/29 34.234.170.192/29 34.234.170.200/29 34.234.170.208/29 34.234.170.216/29 34.234.170.224/29 34.234.170.232/29 34.234.170.240/29 34.234.170.248/29
liczba podsieci: 64
wykorzystanie: 50.00% (128 IP)
liczba podsieci efektywnych: 62
wykorzystanie: 48.44% (124 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 2
lista podsieci:
34.234.170.0/30 34.234.170.4/30 34.234.170.8/30 34.234.170.12/30 34.234.170.16/30 34.234.170.20/30 34.234.170.24/30 34.234.170.28/30 34.234.170.32/30 34.234.170.36/30 34.234.170.40/30 34.234.170.44/30 34.234.170.48/30 34.234.170.52/30 34.234.170.56/30 34.234.170.60/30 34.234.170.64/30 34.234.170.68/30 34.234.170.72/30 34.234.170.76/30 34.234.170.80/30 34.234.170.84/30 34.234.170.88/30 34.234.170.92/30 34.234.170.96/30 34.234.170.100/30 34.234.170.104/30 34.234.170.108/30 34.234.170.112/30 34.234.170.116/30 34.234.170.120/30 34.234.170.124/30 34.234.170.128/30 34.234.170.132/30 34.234.170.136/30 34.234.170.140/30 34.234.170.144/30 34.234.170.148/30 34.234.170.152/30 34.234.170.156/30 34.234.170.160/30 34.234.170.164/30 34.234.170.168/30 34.234.170.172/30 34.234.170.176/30 34.234.170.180/30 34.234.170.184/30 34.234.170.188/30 34.234.170.192/30 34.234.170.196/30 34.234.170.200/30 34.234.170.204/30 34.234.170.208/30 34.234.170.212/30 34.234.170.216/30 34.234.170.220/30 34.234.170.224/30 34.234.170.228/30 34.234.170.232/30 34.234.170.236/30 34.234.170.240/30 34.234.170.244/30 34.234.170.248/30 34.234.170.252/30