W wyniku otrzymasz najmniejszą sieć, która obejmuje wpisane poniżej dwa adresy IP:
IP 1
IP 2

Najmniejsza sieć obejmująca te adresy to: 34.231.247.0 z maską /24
Można ją podzielić na następujące podsieci:
liczba podsieci: 1
wykorzystanie: 99.22% (254 IP)
liczba podsieci efektywnych: 1
wykorzystanie: 99.22% (254 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 254
lista podsieci:
34.231.247.0/24
liczba podsieci: 2
wykorzystanie: 98.44% (252 IP)
liczba podsieci efektywnych: 0
wykorzystanie: 0.00% (0 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 126
lista podsieci:
34.231.247.0/25 34.231.247.128/25
liczba podsieci: 4
wykorzystanie: 96.88% (248 IP)
liczba podsieci efektywnych: 2
wykorzystanie: 48.44% (124 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 62
lista podsieci:
34.231.247.0/26 34.231.247.64/26 34.231.247.128/26 34.231.247.192/26
liczba podsieci: 8
wykorzystanie: 93.75% (240 IP)
liczba podsieci efektywnych: 6
wykorzystanie: 70.31% (180 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 30
lista podsieci:
34.231.247.0/27 34.231.247.32/27 34.231.247.64/27 34.231.247.96/27 34.231.247.128/27 34.231.247.160/27 34.231.247.192/27 34.231.247.224/27
liczba podsieci: 16
wykorzystanie: 87.50% (224 IP)
liczba podsieci efektywnych: 14
wykorzystanie: 76.56% (196 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 14
lista podsieci:
34.231.247.0/28 34.231.247.16/28 34.231.247.32/28 34.231.247.48/28 34.231.247.64/28 34.231.247.80/28 34.231.247.96/28 34.231.247.112/28 34.231.247.128/28 34.231.247.144/28 34.231.247.160/28 34.231.247.176/28 34.231.247.192/28 34.231.247.208/28 34.231.247.224/28 34.231.247.240/28
liczba podsieci: 32
wykorzystanie: 75.00% (192 IP)
liczba podsieci efektywnych: 30
wykorzystanie: 70.31% (180 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 6
lista podsieci:
34.231.247.0/29 34.231.247.8/29 34.231.247.16/29 34.231.247.24/29 34.231.247.32/29 34.231.247.40/29 34.231.247.48/29 34.231.247.56/29 34.231.247.64/29 34.231.247.72/29 34.231.247.80/29 34.231.247.88/29 34.231.247.96/29 34.231.247.104/29 34.231.247.112/29 34.231.247.120/29 34.231.247.128/29 34.231.247.136/29 34.231.247.144/29 34.231.247.152/29 34.231.247.160/29 34.231.247.168/29 34.231.247.176/29 34.231.247.184/29 34.231.247.192/29 34.231.247.200/29 34.231.247.208/29 34.231.247.216/29 34.231.247.224/29 34.231.247.232/29 34.231.247.240/29 34.231.247.248/29
liczba podsieci: 64
wykorzystanie: 50.00% (128 IP)
liczba podsieci efektywnych: 62
wykorzystanie: 48.44% (124 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 2
lista podsieci:
34.231.247.0/30 34.231.247.4/30 34.231.247.8/30 34.231.247.12/30 34.231.247.16/30 34.231.247.20/30 34.231.247.24/30 34.231.247.28/30 34.231.247.32/30 34.231.247.36/30 34.231.247.40/30 34.231.247.44/30 34.231.247.48/30 34.231.247.52/30 34.231.247.56/30 34.231.247.60/30 34.231.247.64/30 34.231.247.68/30 34.231.247.72/30 34.231.247.76/30 34.231.247.80/30 34.231.247.84/30 34.231.247.88/30 34.231.247.92/30 34.231.247.96/30 34.231.247.100/30 34.231.247.104/30 34.231.247.108/30 34.231.247.112/30 34.231.247.116/30 34.231.247.120/30 34.231.247.124/30 34.231.247.128/30 34.231.247.132/30 34.231.247.136/30 34.231.247.140/30 34.231.247.144/30 34.231.247.148/30 34.231.247.152/30 34.231.247.156/30 34.231.247.160/30 34.231.247.164/30 34.231.247.168/30 34.231.247.172/30 34.231.247.176/30 34.231.247.180/30 34.231.247.184/30 34.231.247.188/30 34.231.247.192/30 34.231.247.196/30 34.231.247.200/30 34.231.247.204/30 34.231.247.208/30 34.231.247.212/30 34.231.247.216/30 34.231.247.220/30 34.231.247.224/30 34.231.247.228/30 34.231.247.232/30 34.231.247.236/30 34.231.247.240/30 34.231.247.244/30 34.231.247.248/30 34.231.247.252/30