W wyniku otrzymasz najmniejszą sieć, która obejmuje wpisane poniżej dwa adresy IP:
IP 1
IP 2

Najmniejsza sieć obejmująca te adresy to: 34.204.166.0 z maską /24
Można ją podzielić na następujące podsieci:
liczba podsieci: 1
wykorzystanie: 99.22% (254 IP)
liczba podsieci efektywnych: 1
wykorzystanie: 99.22% (254 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 254
lista podsieci:
34.204.166.0/24
liczba podsieci: 2
wykorzystanie: 98.44% (252 IP)
liczba podsieci efektywnych: 0
wykorzystanie: 0.00% (0 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 126
lista podsieci:
34.204.166.0/25 34.204.166.128/25
liczba podsieci: 4
wykorzystanie: 96.88% (248 IP)
liczba podsieci efektywnych: 2
wykorzystanie: 48.44% (124 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 62
lista podsieci:
34.204.166.0/26 34.204.166.64/26 34.204.166.128/26 34.204.166.192/26
liczba podsieci: 8
wykorzystanie: 93.75% (240 IP)
liczba podsieci efektywnych: 6
wykorzystanie: 70.31% (180 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 30
lista podsieci:
34.204.166.0/27 34.204.166.32/27 34.204.166.64/27 34.204.166.96/27 34.204.166.128/27 34.204.166.160/27 34.204.166.192/27 34.204.166.224/27
liczba podsieci: 16
wykorzystanie: 87.50% (224 IP)
liczba podsieci efektywnych: 14
wykorzystanie: 76.56% (196 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 14
lista podsieci:
34.204.166.0/28 34.204.166.16/28 34.204.166.32/28 34.204.166.48/28 34.204.166.64/28 34.204.166.80/28 34.204.166.96/28 34.204.166.112/28 34.204.166.128/28 34.204.166.144/28 34.204.166.160/28 34.204.166.176/28 34.204.166.192/28 34.204.166.208/28 34.204.166.224/28 34.204.166.240/28
liczba podsieci: 32
wykorzystanie: 75.00% (192 IP)
liczba podsieci efektywnych: 30
wykorzystanie: 70.31% (180 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 6
lista podsieci:
34.204.166.0/29 34.204.166.8/29 34.204.166.16/29 34.204.166.24/29 34.204.166.32/29 34.204.166.40/29 34.204.166.48/29 34.204.166.56/29 34.204.166.64/29 34.204.166.72/29 34.204.166.80/29 34.204.166.88/29 34.204.166.96/29 34.204.166.104/29 34.204.166.112/29 34.204.166.120/29 34.204.166.128/29 34.204.166.136/29 34.204.166.144/29 34.204.166.152/29 34.204.166.160/29 34.204.166.168/29 34.204.166.176/29 34.204.166.184/29 34.204.166.192/29 34.204.166.200/29 34.204.166.208/29 34.204.166.216/29 34.204.166.224/29 34.204.166.232/29 34.204.166.240/29 34.204.166.248/29
liczba podsieci: 64
wykorzystanie: 50.00% (128 IP)
liczba podsieci efektywnych: 62
wykorzystanie: 48.44% (124 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 2
lista podsieci:
34.204.166.0/30 34.204.166.4/30 34.204.166.8/30 34.204.166.12/30 34.204.166.16/30 34.204.166.20/30 34.204.166.24/30 34.204.166.28/30 34.204.166.32/30 34.204.166.36/30 34.204.166.40/30 34.204.166.44/30 34.204.166.48/30 34.204.166.52/30 34.204.166.56/30 34.204.166.60/30 34.204.166.64/30 34.204.166.68/30 34.204.166.72/30 34.204.166.76/30 34.204.166.80/30 34.204.166.84/30 34.204.166.88/30 34.204.166.92/30 34.204.166.96/30 34.204.166.100/30 34.204.166.104/30 34.204.166.108/30 34.204.166.112/30 34.204.166.116/30 34.204.166.120/30 34.204.166.124/30 34.204.166.128/30 34.204.166.132/30 34.204.166.136/30 34.204.166.140/30 34.204.166.144/30 34.204.166.148/30 34.204.166.152/30 34.204.166.156/30 34.204.166.160/30 34.204.166.164/30 34.204.166.168/30 34.204.166.172/30 34.204.166.176/30 34.204.166.180/30 34.204.166.184/30 34.204.166.188/30 34.204.166.192/30 34.204.166.196/30 34.204.166.200/30 34.204.166.204/30 34.204.166.208/30 34.204.166.212/30 34.204.166.216/30 34.204.166.220/30 34.204.166.224/30 34.204.166.228/30 34.204.166.232/30 34.204.166.236/30 34.204.166.240/30 34.204.166.244/30 34.204.166.248/30 34.204.166.252/30