W wyniku otrzymasz najmniejszą sieć, która obejmuje wpisane poniżej dwa adresy IP:
IP 1
IP 2

Najmniejsza sieć obejmująca te adresy to: 34.204.166.0 z maską /25
Można ją podzielić na następujące podsieci:
liczba podsieci: 1
wykorzystanie: 98.44% (126 IP)
liczba podsieci efektywnych: 1
wykorzystanie: 98.44% (126 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 126
lista podsieci:
34.204.166.0/25
liczba podsieci: 2
wykorzystanie: 96.88% (124 IP)
liczba podsieci efektywnych: 0
wykorzystanie: 0.00% (0 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 62
lista podsieci:
34.204.166.0/26 34.204.166.64/26
liczba podsieci: 4
wykorzystanie: 93.75% (120 IP)
liczba podsieci efektywnych: 2
wykorzystanie: 46.88% (60 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 30
lista podsieci:
34.204.166.0/27 34.204.166.32/27 34.204.166.64/27 34.204.166.96/27
liczba podsieci: 8
wykorzystanie: 87.50% (112 IP)
liczba podsieci efektywnych: 6
wykorzystanie: 65.62% (84 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 14
lista podsieci:
34.204.166.0/28 34.204.166.16/28 34.204.166.32/28 34.204.166.48/28 34.204.166.64/28 34.204.166.80/28 34.204.166.96/28 34.204.166.112/28
liczba podsieci: 16
wykorzystanie: 75.00% (96 IP)
liczba podsieci efektywnych: 14
wykorzystanie: 65.62% (84 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 6
lista podsieci:
34.204.166.0/29 34.204.166.8/29 34.204.166.16/29 34.204.166.24/29 34.204.166.32/29 34.204.166.40/29 34.204.166.48/29 34.204.166.56/29 34.204.166.64/29 34.204.166.72/29 34.204.166.80/29 34.204.166.88/29 34.204.166.96/29 34.204.166.104/29 34.204.166.112/29 34.204.166.120/29
liczba podsieci: 32
wykorzystanie: 50.00% (64 IP)
liczba podsieci efektywnych: 30
wykorzystanie: 46.88% (60 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 2
lista podsieci:
34.204.166.0/30 34.204.166.4/30 34.204.166.8/30 34.204.166.12/30 34.204.166.16/30 34.204.166.20/30 34.204.166.24/30 34.204.166.28/30 34.204.166.32/30 34.204.166.36/30 34.204.166.40/30 34.204.166.44/30 34.204.166.48/30 34.204.166.52/30 34.204.166.56/30 34.204.166.60/30 34.204.166.64/30 34.204.166.68/30 34.204.166.72/30 34.204.166.76/30 34.204.166.80/30 34.204.166.84/30 34.204.166.88/30 34.204.166.92/30 34.204.166.96/30 34.204.166.100/30 34.204.166.104/30 34.204.166.108/30 34.204.166.112/30 34.204.166.116/30 34.204.166.120/30 34.204.166.124/30