W wyniku otrzymasz najmniejszą sieć, która obejmuje wpisane poniżej dwa adresy IP:
IP 1
IP 2

Najmniejsza sieć obejmująca te adresy to: 3.80.232.0 z maską /24
Można ją podzielić na następujące podsieci:
liczba podsieci: 1
wykorzystanie: 99.22% (254 IP)
liczba podsieci efektywnych: 1
wykorzystanie: 99.22% (254 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 254
lista podsieci:
3.80.232.0/24
liczba podsieci: 2
wykorzystanie: 98.44% (252 IP)
liczba podsieci efektywnych: 0
wykorzystanie: 0.00% (0 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 126
lista podsieci:
3.80.232.0/25 3.80.232.128/25
liczba podsieci: 4
wykorzystanie: 96.88% (248 IP)
liczba podsieci efektywnych: 2
wykorzystanie: 48.44% (124 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 62
lista podsieci:
3.80.232.0/26 3.80.232.64/26 3.80.232.128/26 3.80.232.192/26
liczba podsieci: 8
wykorzystanie: 93.75% (240 IP)
liczba podsieci efektywnych: 6
wykorzystanie: 70.31% (180 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 30
lista podsieci:
3.80.232.0/27 3.80.232.32/27 3.80.232.64/27 3.80.232.96/27 3.80.232.128/27 3.80.232.160/27 3.80.232.192/27 3.80.232.224/27
liczba podsieci: 16
wykorzystanie: 87.50% (224 IP)
liczba podsieci efektywnych: 14
wykorzystanie: 76.56% (196 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 14
lista podsieci:
3.80.232.0/28 3.80.232.16/28 3.80.232.32/28 3.80.232.48/28 3.80.232.64/28 3.80.232.80/28 3.80.232.96/28 3.80.232.112/28 3.80.232.128/28 3.80.232.144/28 3.80.232.160/28 3.80.232.176/28 3.80.232.192/28 3.80.232.208/28 3.80.232.224/28 3.80.232.240/28
liczba podsieci: 32
wykorzystanie: 75.00% (192 IP)
liczba podsieci efektywnych: 30
wykorzystanie: 70.31% (180 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 6
lista podsieci:
3.80.232.0/29 3.80.232.8/29 3.80.232.16/29 3.80.232.24/29 3.80.232.32/29 3.80.232.40/29 3.80.232.48/29 3.80.232.56/29 3.80.232.64/29 3.80.232.72/29 3.80.232.80/29 3.80.232.88/29 3.80.232.96/29 3.80.232.104/29 3.80.232.112/29 3.80.232.120/29 3.80.232.128/29 3.80.232.136/29 3.80.232.144/29 3.80.232.152/29 3.80.232.160/29 3.80.232.168/29 3.80.232.176/29 3.80.232.184/29 3.80.232.192/29 3.80.232.200/29 3.80.232.208/29 3.80.232.216/29 3.80.232.224/29 3.80.232.232/29 3.80.232.240/29 3.80.232.248/29
liczba podsieci: 64
wykorzystanie: 50.00% (128 IP)
liczba podsieci efektywnych: 62
wykorzystanie: 48.44% (124 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 2
lista podsieci:
3.80.232.0/30 3.80.232.4/30 3.80.232.8/30 3.80.232.12/30 3.80.232.16/30 3.80.232.20/30 3.80.232.24/30 3.80.232.28/30 3.80.232.32/30 3.80.232.36/30 3.80.232.40/30 3.80.232.44/30 3.80.232.48/30 3.80.232.52/30 3.80.232.56/30 3.80.232.60/30 3.80.232.64/30 3.80.232.68/30 3.80.232.72/30 3.80.232.76/30 3.80.232.80/30 3.80.232.84/30 3.80.232.88/30 3.80.232.92/30 3.80.232.96/30 3.80.232.100/30 3.80.232.104/30 3.80.232.108/30 3.80.232.112/30 3.80.232.116/30 3.80.232.120/30 3.80.232.124/30 3.80.232.128/30 3.80.232.132/30 3.80.232.136/30 3.80.232.140/30 3.80.232.144/30 3.80.232.148/30 3.80.232.152/30 3.80.232.156/30 3.80.232.160/30 3.80.232.164/30 3.80.232.168/30 3.80.232.172/30 3.80.232.176/30 3.80.232.180/30 3.80.232.184/30 3.80.232.188/30 3.80.232.192/30 3.80.232.196/30 3.80.232.200/30 3.80.232.204/30 3.80.232.208/30 3.80.232.212/30 3.80.232.216/30 3.80.232.220/30 3.80.232.224/30 3.80.232.228/30 3.80.232.232/30 3.80.232.236/30 3.80.232.240/30 3.80.232.244/30 3.80.232.248/30 3.80.232.252/30