W wyniku otrzymasz najmniejszą sieć, która obejmuje wpisane poniżej dwa adresy IP:
IP 1
IP 2

Najmniejsza sieć obejmująca te adresy to: 3.238.118.0 z maską /24
Można ją podzielić na następujące podsieci:
liczba podsieci: 1
wykorzystanie: 99.22% (254 IP)
liczba podsieci efektywnych: 1
wykorzystanie: 99.22% (254 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 254
lista podsieci:
3.238.118.0/24
liczba podsieci: 2
wykorzystanie: 98.44% (252 IP)
liczba podsieci efektywnych: 0
wykorzystanie: 0.00% (0 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 126
lista podsieci:
3.238.118.0/25 3.238.118.128/25
liczba podsieci: 4
wykorzystanie: 96.88% (248 IP)
liczba podsieci efektywnych: 2
wykorzystanie: 48.44% (124 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 62
lista podsieci:
3.238.118.0/26 3.238.118.64/26 3.238.118.128/26 3.238.118.192/26
liczba podsieci: 8
wykorzystanie: 93.75% (240 IP)
liczba podsieci efektywnych: 6
wykorzystanie: 70.31% (180 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 30
lista podsieci:
3.238.118.0/27 3.238.118.32/27 3.238.118.64/27 3.238.118.96/27 3.238.118.128/27 3.238.118.160/27 3.238.118.192/27 3.238.118.224/27
liczba podsieci: 16
wykorzystanie: 87.50% (224 IP)
liczba podsieci efektywnych: 14
wykorzystanie: 76.56% (196 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 14
lista podsieci:
3.238.118.0/28 3.238.118.16/28 3.238.118.32/28 3.238.118.48/28 3.238.118.64/28 3.238.118.80/28 3.238.118.96/28 3.238.118.112/28 3.238.118.128/28 3.238.118.144/28 3.238.118.160/28 3.238.118.176/28 3.238.118.192/28 3.238.118.208/28 3.238.118.224/28 3.238.118.240/28
liczba podsieci: 32
wykorzystanie: 75.00% (192 IP)
liczba podsieci efektywnych: 30
wykorzystanie: 70.31% (180 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 6
lista podsieci:
3.238.118.0/29 3.238.118.8/29 3.238.118.16/29 3.238.118.24/29 3.238.118.32/29 3.238.118.40/29 3.238.118.48/29 3.238.118.56/29 3.238.118.64/29 3.238.118.72/29 3.238.118.80/29 3.238.118.88/29 3.238.118.96/29 3.238.118.104/29 3.238.118.112/29 3.238.118.120/29 3.238.118.128/29 3.238.118.136/29 3.238.118.144/29 3.238.118.152/29 3.238.118.160/29 3.238.118.168/29 3.238.118.176/29 3.238.118.184/29 3.238.118.192/29 3.238.118.200/29 3.238.118.208/29 3.238.118.216/29 3.238.118.224/29 3.238.118.232/29 3.238.118.240/29 3.238.118.248/29
liczba podsieci: 64
wykorzystanie: 50.00% (128 IP)
liczba podsieci efektywnych: 62
wykorzystanie: 48.44% (124 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 2
lista podsieci:
3.238.118.0/30 3.238.118.4/30 3.238.118.8/30 3.238.118.12/30 3.238.118.16/30 3.238.118.20/30 3.238.118.24/30 3.238.118.28/30 3.238.118.32/30 3.238.118.36/30 3.238.118.40/30 3.238.118.44/30 3.238.118.48/30 3.238.118.52/30 3.238.118.56/30 3.238.118.60/30 3.238.118.64/30 3.238.118.68/30 3.238.118.72/30 3.238.118.76/30 3.238.118.80/30 3.238.118.84/30 3.238.118.88/30 3.238.118.92/30 3.238.118.96/30 3.238.118.100/30 3.238.118.104/30 3.238.118.108/30 3.238.118.112/30 3.238.118.116/30 3.238.118.120/30 3.238.118.124/30 3.238.118.128/30 3.238.118.132/30 3.238.118.136/30 3.238.118.140/30 3.238.118.144/30 3.238.118.148/30 3.238.118.152/30 3.238.118.156/30 3.238.118.160/30 3.238.118.164/30 3.238.118.168/30 3.238.118.172/30 3.238.118.176/30 3.238.118.180/30 3.238.118.184/30 3.238.118.188/30 3.238.118.192/30 3.238.118.196/30 3.238.118.200/30 3.238.118.204/30 3.238.118.208/30 3.238.118.212/30 3.238.118.216/30 3.238.118.220/30 3.238.118.224/30 3.238.118.228/30 3.238.118.232/30 3.238.118.236/30 3.238.118.240/30 3.238.118.244/30 3.238.118.248/30 3.238.118.252/30