W wyniku otrzymasz najmniejszą sieć, która obejmuje wpisane poniżej dwa adresy IP:
IP 1
IP 2

Najmniejsza sieć obejmująca te adresy to: 3.230.173.0 z maską /24
Można ją podzielić na następujące podsieci:
liczba podsieci: 1
wykorzystanie: 99.22% (254 IP)
liczba podsieci efektywnych: 1
wykorzystanie: 99.22% (254 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 254
lista podsieci:
3.230.173.0/24
liczba podsieci: 2
wykorzystanie: 98.44% (252 IP)
liczba podsieci efektywnych: 0
wykorzystanie: 0.00% (0 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 126
lista podsieci:
3.230.173.0/25 3.230.173.128/25
liczba podsieci: 4
wykorzystanie: 96.88% (248 IP)
liczba podsieci efektywnych: 2
wykorzystanie: 48.44% (124 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 62
lista podsieci:
3.230.173.0/26 3.230.173.64/26 3.230.173.128/26 3.230.173.192/26
liczba podsieci: 8
wykorzystanie: 93.75% (240 IP)
liczba podsieci efektywnych: 6
wykorzystanie: 70.31% (180 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 30
lista podsieci:
3.230.173.0/27 3.230.173.32/27 3.230.173.64/27 3.230.173.96/27 3.230.173.128/27 3.230.173.160/27 3.230.173.192/27 3.230.173.224/27
liczba podsieci: 16
wykorzystanie: 87.50% (224 IP)
liczba podsieci efektywnych: 14
wykorzystanie: 76.56% (196 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 14
lista podsieci:
3.230.173.0/28 3.230.173.16/28 3.230.173.32/28 3.230.173.48/28 3.230.173.64/28 3.230.173.80/28 3.230.173.96/28 3.230.173.112/28 3.230.173.128/28 3.230.173.144/28 3.230.173.160/28 3.230.173.176/28 3.230.173.192/28 3.230.173.208/28 3.230.173.224/28 3.230.173.240/28
liczba podsieci: 32
wykorzystanie: 75.00% (192 IP)
liczba podsieci efektywnych: 30
wykorzystanie: 70.31% (180 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 6
lista podsieci:
3.230.173.0/29 3.230.173.8/29 3.230.173.16/29 3.230.173.24/29 3.230.173.32/29 3.230.173.40/29 3.230.173.48/29 3.230.173.56/29 3.230.173.64/29 3.230.173.72/29 3.230.173.80/29 3.230.173.88/29 3.230.173.96/29 3.230.173.104/29 3.230.173.112/29 3.230.173.120/29 3.230.173.128/29 3.230.173.136/29 3.230.173.144/29 3.230.173.152/29 3.230.173.160/29 3.230.173.168/29 3.230.173.176/29 3.230.173.184/29 3.230.173.192/29 3.230.173.200/29 3.230.173.208/29 3.230.173.216/29 3.230.173.224/29 3.230.173.232/29 3.230.173.240/29 3.230.173.248/29
liczba podsieci: 64
wykorzystanie: 50.00% (128 IP)
liczba podsieci efektywnych: 62
wykorzystanie: 48.44% (124 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 2
lista podsieci:
3.230.173.0/30 3.230.173.4/30 3.230.173.8/30 3.230.173.12/30 3.230.173.16/30 3.230.173.20/30 3.230.173.24/30 3.230.173.28/30 3.230.173.32/30 3.230.173.36/30 3.230.173.40/30 3.230.173.44/30 3.230.173.48/30 3.230.173.52/30 3.230.173.56/30 3.230.173.60/30 3.230.173.64/30 3.230.173.68/30 3.230.173.72/30 3.230.173.76/30 3.230.173.80/30 3.230.173.84/30 3.230.173.88/30 3.230.173.92/30 3.230.173.96/30 3.230.173.100/30 3.230.173.104/30 3.230.173.108/30 3.230.173.112/30 3.230.173.116/30 3.230.173.120/30 3.230.173.124/30 3.230.173.128/30 3.230.173.132/30 3.230.173.136/30 3.230.173.140/30 3.230.173.144/30 3.230.173.148/30 3.230.173.152/30 3.230.173.156/30 3.230.173.160/30 3.230.173.164/30 3.230.173.168/30 3.230.173.172/30 3.230.173.176/30 3.230.173.180/30 3.230.173.184/30 3.230.173.188/30 3.230.173.192/30 3.230.173.196/30 3.230.173.200/30 3.230.173.204/30 3.230.173.208/30 3.230.173.212/30 3.230.173.216/30 3.230.173.220/30 3.230.173.224/30 3.230.173.228/30 3.230.173.232/30 3.230.173.236/30 3.230.173.240/30 3.230.173.244/30 3.230.173.248/30 3.230.173.252/30