Dane ip/maska:

Rozpisz:
adres sieci
maska sieci
adres broadcast
stara klasa
hostów w sieci