W wyniku otrzymasz najmniejszą sieć, która obejmuje wpisane poniżej dwa adresy IP:
IP 1
IP 2

Najmniejsza sieć obejmująca te adresy to: 54.205.65.0 z maską /24
Można ją podzielić na następujące podsieci:
liczba podsieci: 1
wykorzystanie: 99.22% (254 IP)
liczba podsieci efektywnych: 1
wykorzystanie: 99.22% (254 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 254
lista podsieci:
54.205.65.0/24
liczba podsieci: 2
wykorzystanie: 98.44% (252 IP)
liczba podsieci efektywnych: 0
wykorzystanie: 0.00% (0 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 126
lista podsieci:
54.205.65.0/25 54.205.65.128/25
liczba podsieci: 4
wykorzystanie: 96.88% (248 IP)
liczba podsieci efektywnych: 2
wykorzystanie: 48.44% (124 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 62
lista podsieci:
54.205.65.0/26 54.205.65.64/26 54.205.65.128/26 54.205.65.192/26
liczba podsieci: 8
wykorzystanie: 93.75% (240 IP)
liczba podsieci efektywnych: 6
wykorzystanie: 70.31% (180 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 30
lista podsieci:
54.205.65.0/27 54.205.65.32/27 54.205.65.64/27 54.205.65.96/27 54.205.65.128/27 54.205.65.160/27 54.205.65.192/27 54.205.65.224/27
liczba podsieci: 16
wykorzystanie: 87.50% (224 IP)
liczba podsieci efektywnych: 14
wykorzystanie: 76.56% (196 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 14
lista podsieci:
54.205.65.0/28 54.205.65.16/28 54.205.65.32/28 54.205.65.48/28 54.205.65.64/28 54.205.65.80/28 54.205.65.96/28 54.205.65.112/28 54.205.65.128/28 54.205.65.144/28 54.205.65.160/28 54.205.65.176/28 54.205.65.192/28 54.205.65.208/28 54.205.65.224/28 54.205.65.240/28
liczba podsieci: 32
wykorzystanie: 75.00% (192 IP)
liczba podsieci efektywnych: 30
wykorzystanie: 70.31% (180 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 6
lista podsieci:
54.205.65.0/29 54.205.65.8/29 54.205.65.16/29 54.205.65.24/29 54.205.65.32/29 54.205.65.40/29 54.205.65.48/29 54.205.65.56/29 54.205.65.64/29 54.205.65.72/29 54.205.65.80/29 54.205.65.88/29 54.205.65.96/29 54.205.65.104/29 54.205.65.112/29 54.205.65.120/29 54.205.65.128/29 54.205.65.136/29 54.205.65.144/29 54.205.65.152/29 54.205.65.160/29 54.205.65.168/29 54.205.65.176/29 54.205.65.184/29 54.205.65.192/29 54.205.65.200/29 54.205.65.208/29 54.205.65.216/29 54.205.65.224/29 54.205.65.232/29 54.205.65.240/29 54.205.65.248/29
liczba podsieci: 64
wykorzystanie: 50.00% (128 IP)
liczba podsieci efektywnych: 62
wykorzystanie: 48.44% (124 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 2
lista podsieci:
54.205.65.0/30 54.205.65.4/30 54.205.65.8/30 54.205.65.12/30 54.205.65.16/30 54.205.65.20/30 54.205.65.24/30 54.205.65.28/30 54.205.65.32/30 54.205.65.36/30 54.205.65.40/30 54.205.65.44/30 54.205.65.48/30 54.205.65.52/30 54.205.65.56/30 54.205.65.60/30 54.205.65.64/30 54.205.65.68/30 54.205.65.72/30 54.205.65.76/30 54.205.65.80/30 54.205.65.84/30 54.205.65.88/30 54.205.65.92/30 54.205.65.96/30 54.205.65.100/30 54.205.65.104/30 54.205.65.108/30 54.205.65.112/30 54.205.65.116/30 54.205.65.120/30 54.205.65.124/30 54.205.65.128/30 54.205.65.132/30 54.205.65.136/30 54.205.65.140/30 54.205.65.144/30 54.205.65.148/30 54.205.65.152/30 54.205.65.156/30 54.205.65.160/30 54.205.65.164/30 54.205.65.168/30 54.205.65.172/30 54.205.65.176/30 54.205.65.180/30 54.205.65.184/30 54.205.65.188/30 54.205.65.192/30 54.205.65.196/30 54.205.65.200/30 54.205.65.204/30 54.205.65.208/30 54.205.65.212/30 54.205.65.216/30 54.205.65.220/30 54.205.65.224/30 54.205.65.228/30 54.205.65.232/30 54.205.65.236/30 54.205.65.240/30 54.205.65.244/30 54.205.65.248/30 54.205.65.252/30