W wyniku otrzymasz najmniejszą sieć, która obejmuje wpisane poniżej dwa adresy IP:
IP 1
IP 2

Najmniejsza sieć obejmująca te adresy to: 54.198.111.192 z maską /26
Można ją podzielić na następujące podsieci:
liczba podsieci: 1
wykorzystanie: 96.88% (62 IP)
liczba podsieci efektywnych: 1
wykorzystanie: 96.88% (62 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 62
lista podsieci:
54.198.111.192/26
liczba podsieci: 2
wykorzystanie: 93.75% (60 IP)
liczba podsieci efektywnych: 0
wykorzystanie: 0.00% (0 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 30
lista podsieci:
54.198.111.192/27 54.198.111.224/27
liczba podsieci: 4
wykorzystanie: 87.50% (56 IP)
liczba podsieci efektywnych: 2
wykorzystanie: 43.75% (28 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 14
lista podsieci:
54.198.111.192/28 54.198.111.208/28 54.198.111.224/28 54.198.111.240/28
liczba podsieci: 8
wykorzystanie: 75.00% (48 IP)
liczba podsieci efektywnych: 6
wykorzystanie: 56.25% (36 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 6
lista podsieci:
54.198.111.192/29 54.198.111.200/29 54.198.111.208/29 54.198.111.216/29 54.198.111.224/29 54.198.111.232/29 54.198.111.240/29 54.198.111.248/29
liczba podsieci: 16
wykorzystanie: 50.00% (32 IP)
liczba podsieci efektywnych: 14
wykorzystanie: 43.75% (28 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 2
lista podsieci:
54.198.111.192/30 54.198.111.196/30 54.198.111.200/30 54.198.111.204/30 54.198.111.208/30 54.198.111.212/30 54.198.111.216/30 54.198.111.220/30 54.198.111.224/30 54.198.111.228/30 54.198.111.232/30 54.198.111.236/30 54.198.111.240/30 54.198.111.244/30 54.198.111.248/30 54.198.111.252/30