W wyniku otrzymasz najmniejszą sieć, która obejmuje wpisane poniżej dwa adresy IP:
IP 1
IP 2

Najmniejsza sieć obejmująca te adresy to: 54.198.111.0 z maską /26
Można ją podzielić na następujące podsieci:
liczba podsieci: 1
wykorzystanie: 96.88% (62 IP)
liczba podsieci efektywnych: 1
wykorzystanie: 96.88% (62 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 62
lista podsieci:
54.198.111.0/26
liczba podsieci: 2
wykorzystanie: 93.75% (60 IP)
liczba podsieci efektywnych: 0
wykorzystanie: 0.00% (0 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 30
lista podsieci:
54.198.111.0/27 54.198.111.32/27
liczba podsieci: 4
wykorzystanie: 87.50% (56 IP)
liczba podsieci efektywnych: 2
wykorzystanie: 43.75% (28 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 14
lista podsieci:
54.198.111.0/28 54.198.111.16/28 54.198.111.32/28 54.198.111.48/28
liczba podsieci: 8
wykorzystanie: 75.00% (48 IP)
liczba podsieci efektywnych: 6
wykorzystanie: 56.25% (36 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 6
lista podsieci:
54.198.111.0/29 54.198.111.8/29 54.198.111.16/29 54.198.111.24/29 54.198.111.32/29 54.198.111.40/29 54.198.111.48/29 54.198.111.56/29
liczba podsieci: 16
wykorzystanie: 50.00% (32 IP)
liczba podsieci efektywnych: 14
wykorzystanie: 43.75% (28 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 2
lista podsieci:
54.198.111.0/30 54.198.111.4/30 54.198.111.8/30 54.198.111.12/30 54.198.111.16/30 54.198.111.20/30 54.198.111.24/30 54.198.111.28/30 54.198.111.32/30 54.198.111.36/30 54.198.111.40/30 54.198.111.44/30 54.198.111.48/30 54.198.111.52/30 54.198.111.56/30 54.198.111.60/30