W wyniku otrzymasz najmniejszą sieć, która obejmuje wpisane poniżej dwa adresy IP:
IP 1
IP 2

Najmniejsza sieć obejmująca te adresy to: 54.198.111.0 z maską /25
Można ją podzielić na następujące podsieci:
liczba podsieci: 1
wykorzystanie: 98.44% (126 IP)
liczba podsieci efektywnych: 1
wykorzystanie: 98.44% (126 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 126
lista podsieci:
54.198.111.0/25
liczba podsieci: 2
wykorzystanie: 96.88% (124 IP)
liczba podsieci efektywnych: 0
wykorzystanie: 0.00% (0 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 62
lista podsieci:
54.198.111.0/26 54.198.111.64/26
liczba podsieci: 4
wykorzystanie: 93.75% (120 IP)
liczba podsieci efektywnych: 2
wykorzystanie: 46.88% (60 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 30
lista podsieci:
54.198.111.0/27 54.198.111.32/27 54.198.111.64/27 54.198.111.96/27
liczba podsieci: 8
wykorzystanie: 87.50% (112 IP)
liczba podsieci efektywnych: 6
wykorzystanie: 65.62% (84 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 14
lista podsieci:
54.198.111.0/28 54.198.111.16/28 54.198.111.32/28 54.198.111.48/28 54.198.111.64/28 54.198.111.80/28 54.198.111.96/28 54.198.111.112/28
liczba podsieci: 16
wykorzystanie: 75.00% (96 IP)
liczba podsieci efektywnych: 14
wykorzystanie: 65.62% (84 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 6
lista podsieci:
54.198.111.0/29 54.198.111.8/29 54.198.111.16/29 54.198.111.24/29 54.198.111.32/29 54.198.111.40/29 54.198.111.48/29 54.198.111.56/29 54.198.111.64/29 54.198.111.72/29 54.198.111.80/29 54.198.111.88/29 54.198.111.96/29 54.198.111.104/29 54.198.111.112/29 54.198.111.120/29
liczba podsieci: 32
wykorzystanie: 50.00% (64 IP)
liczba podsieci efektywnych: 30
wykorzystanie: 46.88% (60 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 2
lista podsieci:
54.198.111.0/30 54.198.111.4/30 54.198.111.8/30 54.198.111.12/30 54.198.111.16/30 54.198.111.20/30 54.198.111.24/30 54.198.111.28/30 54.198.111.32/30 54.198.111.36/30 54.198.111.40/30 54.198.111.44/30 54.198.111.48/30 54.198.111.52/30 54.198.111.56/30 54.198.111.60/30 54.198.111.64/30 54.198.111.68/30 54.198.111.72/30 54.198.111.76/30 54.198.111.80/30 54.198.111.84/30 54.198.111.88/30 54.198.111.92/30 54.198.111.96/30 54.198.111.100/30 54.198.111.104/30 54.198.111.108/30 54.198.111.112/30 54.198.111.116/30 54.198.111.120/30 54.198.111.124/30