W wyniku otrzymasz najmniejszą sieć, która obejmuje wpisane poniżej dwa adresy IP:
IP 1
IP 2

Najmniejsza sieć obejmująca te adresy to: 54.198.110.128 z maską /26
Można ją podzielić na następujące podsieci:
liczba podsieci: 1
wykorzystanie: 96.88% (62 IP)
liczba podsieci efektywnych: 1
wykorzystanie: 96.88% (62 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 62
lista podsieci:
54.198.110.128/26
liczba podsieci: 2
wykorzystanie: 93.75% (60 IP)
liczba podsieci efektywnych: 0
wykorzystanie: 0.00% (0 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 30
lista podsieci:
54.198.110.128/27 54.198.110.160/27
liczba podsieci: 4
wykorzystanie: 87.50% (56 IP)
liczba podsieci efektywnych: 2
wykorzystanie: 43.75% (28 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 14
lista podsieci:
54.198.110.128/28 54.198.110.144/28 54.198.110.160/28 54.198.110.176/28
liczba podsieci: 8
wykorzystanie: 75.00% (48 IP)
liczba podsieci efektywnych: 6
wykorzystanie: 56.25% (36 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 6
lista podsieci:
54.198.110.128/29 54.198.110.136/29 54.198.110.144/29 54.198.110.152/29 54.198.110.160/29 54.198.110.168/29 54.198.110.176/29 54.198.110.184/29
liczba podsieci: 16
wykorzystanie: 50.00% (32 IP)
liczba podsieci efektywnych: 14
wykorzystanie: 43.75% (28 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 2
lista podsieci:
54.198.110.128/30 54.198.110.132/30 54.198.110.136/30 54.198.110.140/30 54.198.110.144/30 54.198.110.148/30 54.198.110.152/30 54.198.110.156/30 54.198.110.160/30 54.198.110.164/30 54.198.110.168/30 54.198.110.172/30 54.198.110.176/30 54.198.110.180/30 54.198.110.184/30 54.198.110.188/30