W wyniku otrzymasz najmniejszą sieć, która obejmuje wpisane poniżej dwa adresy IP:
IP 1
IP 2

Najmniejsza sieć obejmująca te adresy to: 54.196.90.0 z maską /24
Można ją podzielić na następujące podsieci:
liczba podsieci: 1
wykorzystanie: 99.22% (254 IP)
liczba podsieci efektywnych: 1
wykorzystanie: 99.22% (254 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 254
lista podsieci:
54.196.90.0/24
liczba podsieci: 2
wykorzystanie: 98.44% (252 IP)
liczba podsieci efektywnych: 0
wykorzystanie: 0.00% (0 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 126
lista podsieci:
54.196.90.0/25 54.196.90.128/25
liczba podsieci: 4
wykorzystanie: 96.88% (248 IP)
liczba podsieci efektywnych: 2
wykorzystanie: 48.44% (124 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 62
lista podsieci:
54.196.90.0/26 54.196.90.64/26 54.196.90.128/26 54.196.90.192/26
liczba podsieci: 8
wykorzystanie: 93.75% (240 IP)
liczba podsieci efektywnych: 6
wykorzystanie: 70.31% (180 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 30
lista podsieci:
54.196.90.0/27 54.196.90.32/27 54.196.90.64/27 54.196.90.96/27 54.196.90.128/27 54.196.90.160/27 54.196.90.192/27 54.196.90.224/27
liczba podsieci: 16
wykorzystanie: 87.50% (224 IP)
liczba podsieci efektywnych: 14
wykorzystanie: 76.56% (196 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 14
lista podsieci:
54.196.90.0/28 54.196.90.16/28 54.196.90.32/28 54.196.90.48/28 54.196.90.64/28 54.196.90.80/28 54.196.90.96/28 54.196.90.112/28 54.196.90.128/28 54.196.90.144/28 54.196.90.160/28 54.196.90.176/28 54.196.90.192/28 54.196.90.208/28 54.196.90.224/28 54.196.90.240/28
liczba podsieci: 32
wykorzystanie: 75.00% (192 IP)
liczba podsieci efektywnych: 30
wykorzystanie: 70.31% (180 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 6
lista podsieci:
54.196.90.0/29 54.196.90.8/29 54.196.90.16/29 54.196.90.24/29 54.196.90.32/29 54.196.90.40/29 54.196.90.48/29 54.196.90.56/29 54.196.90.64/29 54.196.90.72/29 54.196.90.80/29 54.196.90.88/29 54.196.90.96/29 54.196.90.104/29 54.196.90.112/29 54.196.90.120/29 54.196.90.128/29 54.196.90.136/29 54.196.90.144/29 54.196.90.152/29 54.196.90.160/29 54.196.90.168/29 54.196.90.176/29 54.196.90.184/29 54.196.90.192/29 54.196.90.200/29 54.196.90.208/29 54.196.90.216/29 54.196.90.224/29 54.196.90.232/29 54.196.90.240/29 54.196.90.248/29
liczba podsieci: 64
wykorzystanie: 50.00% (128 IP)
liczba podsieci efektywnych: 62
wykorzystanie: 48.44% (124 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 2
lista podsieci:
54.196.90.0/30 54.196.90.4/30 54.196.90.8/30 54.196.90.12/30 54.196.90.16/30 54.196.90.20/30 54.196.90.24/30 54.196.90.28/30 54.196.90.32/30 54.196.90.36/30 54.196.90.40/30 54.196.90.44/30 54.196.90.48/30 54.196.90.52/30 54.196.90.56/30 54.196.90.60/30 54.196.90.64/30 54.196.90.68/30 54.196.90.72/30 54.196.90.76/30 54.196.90.80/30 54.196.90.84/30 54.196.90.88/30 54.196.90.92/30 54.196.90.96/30 54.196.90.100/30 54.196.90.104/30 54.196.90.108/30 54.196.90.112/30 54.196.90.116/30 54.196.90.120/30 54.196.90.124/30 54.196.90.128/30 54.196.90.132/30 54.196.90.136/30 54.196.90.140/30 54.196.90.144/30 54.196.90.148/30 54.196.90.152/30 54.196.90.156/30 54.196.90.160/30 54.196.90.164/30 54.196.90.168/30 54.196.90.172/30 54.196.90.176/30 54.196.90.180/30 54.196.90.184/30 54.196.90.188/30 54.196.90.192/30 54.196.90.196/30 54.196.90.200/30 54.196.90.204/30 54.196.90.208/30 54.196.90.212/30 54.196.90.216/30 54.196.90.220/30 54.196.90.224/30 54.196.90.228/30 54.196.90.232/30 54.196.90.236/30 54.196.90.240/30 54.196.90.244/30 54.196.90.248/30 54.196.90.252/30