W wyniku otrzymasz najmniejszą sieć, która obejmuje wpisane poniżej dwa adresy IP:
IP 1
IP 2

Najmniejsza sieć obejmująca te adresy to: 44.192.84.0 z maską /25
Można ją podzielić na następujące podsieci:
liczba podsieci: 1
wykorzystanie: 98.44% (126 IP)
liczba podsieci efektywnych: 1
wykorzystanie: 98.44% (126 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 126
lista podsieci:
44.192.84.0/25
liczba podsieci: 2
wykorzystanie: 96.88% (124 IP)
liczba podsieci efektywnych: 0
wykorzystanie: 0.00% (0 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 62
lista podsieci:
44.192.84.0/26 44.192.84.64/26
liczba podsieci: 4
wykorzystanie: 93.75% (120 IP)
liczba podsieci efektywnych: 2
wykorzystanie: 46.88% (60 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 30
lista podsieci:
44.192.84.0/27 44.192.84.32/27 44.192.84.64/27 44.192.84.96/27
liczba podsieci: 8
wykorzystanie: 87.50% (112 IP)
liczba podsieci efektywnych: 6
wykorzystanie: 65.62% (84 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 14
lista podsieci:
44.192.84.0/28 44.192.84.16/28 44.192.84.32/28 44.192.84.48/28 44.192.84.64/28 44.192.84.80/28 44.192.84.96/28 44.192.84.112/28
liczba podsieci: 16
wykorzystanie: 75.00% (96 IP)
liczba podsieci efektywnych: 14
wykorzystanie: 65.62% (84 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 6
lista podsieci:
44.192.84.0/29 44.192.84.8/29 44.192.84.16/29 44.192.84.24/29 44.192.84.32/29 44.192.84.40/29 44.192.84.48/29 44.192.84.56/29 44.192.84.64/29 44.192.84.72/29 44.192.84.80/29 44.192.84.88/29 44.192.84.96/29 44.192.84.104/29 44.192.84.112/29 44.192.84.120/29
liczba podsieci: 32
wykorzystanie: 50.00% (64 IP)
liczba podsieci efektywnych: 30
wykorzystanie: 46.88% (60 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 2
lista podsieci:
44.192.84.0/30 44.192.84.4/30 44.192.84.8/30 44.192.84.12/30 44.192.84.16/30 44.192.84.20/30 44.192.84.24/30 44.192.84.28/30 44.192.84.32/30 44.192.84.36/30 44.192.84.40/30 44.192.84.44/30 44.192.84.48/30 44.192.84.52/30 44.192.84.56/30 44.192.84.60/30 44.192.84.64/30 44.192.84.68/30 44.192.84.72/30 44.192.84.76/30 44.192.84.80/30 44.192.84.84/30 44.192.84.88/30 44.192.84.92/30 44.192.84.96/30 44.192.84.100/30 44.192.84.104/30 44.192.84.108/30 44.192.84.112/30 44.192.84.116/30 44.192.84.120/30 44.192.84.124/30