W wyniku otrzymasz najmniejszą sieć, która obejmuje wpisane poniżej dwa adresy IP:
IP 1
IP 2

Najmniejsza sieć obejmująca te adresy to: 35.173.50.0 z maską /24
Można ją podzielić na następujące podsieci:
liczba podsieci: 1
wykorzystanie: 99.22% (254 IP)
liczba podsieci efektywnych: 1
wykorzystanie: 99.22% (254 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 254
lista podsieci:
35.173.50.0/24
liczba podsieci: 2
wykorzystanie: 98.44% (252 IP)
liczba podsieci efektywnych: 0
wykorzystanie: 0.00% (0 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 126
lista podsieci:
35.173.50.0/25 35.173.50.128/25
liczba podsieci: 4
wykorzystanie: 96.88% (248 IP)
liczba podsieci efektywnych: 2
wykorzystanie: 48.44% (124 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 62
lista podsieci:
35.173.50.0/26 35.173.50.64/26 35.173.50.128/26 35.173.50.192/26
liczba podsieci: 8
wykorzystanie: 93.75% (240 IP)
liczba podsieci efektywnych: 6
wykorzystanie: 70.31% (180 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 30
lista podsieci:
35.173.50.0/27 35.173.50.32/27 35.173.50.64/27 35.173.50.96/27 35.173.50.128/27 35.173.50.160/27 35.173.50.192/27 35.173.50.224/27
liczba podsieci: 16
wykorzystanie: 87.50% (224 IP)
liczba podsieci efektywnych: 14
wykorzystanie: 76.56% (196 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 14
lista podsieci:
35.173.50.0/28 35.173.50.16/28 35.173.50.32/28 35.173.50.48/28 35.173.50.64/28 35.173.50.80/28 35.173.50.96/28 35.173.50.112/28 35.173.50.128/28 35.173.50.144/28 35.173.50.160/28 35.173.50.176/28 35.173.50.192/28 35.173.50.208/28 35.173.50.224/28 35.173.50.240/28
liczba podsieci: 32
wykorzystanie: 75.00% (192 IP)
liczba podsieci efektywnych: 30
wykorzystanie: 70.31% (180 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 6
lista podsieci:
35.173.50.0/29 35.173.50.8/29 35.173.50.16/29 35.173.50.24/29 35.173.50.32/29 35.173.50.40/29 35.173.50.48/29 35.173.50.56/29 35.173.50.64/29 35.173.50.72/29 35.173.50.80/29 35.173.50.88/29 35.173.50.96/29 35.173.50.104/29 35.173.50.112/29 35.173.50.120/29 35.173.50.128/29 35.173.50.136/29 35.173.50.144/29 35.173.50.152/29 35.173.50.160/29 35.173.50.168/29 35.173.50.176/29 35.173.50.184/29 35.173.50.192/29 35.173.50.200/29 35.173.50.208/29 35.173.50.216/29 35.173.50.224/29 35.173.50.232/29 35.173.50.240/29 35.173.50.248/29
liczba podsieci: 64
wykorzystanie: 50.00% (128 IP)
liczba podsieci efektywnych: 62
wykorzystanie: 48.44% (124 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 2
lista podsieci:
35.173.50.0/30 35.173.50.4/30 35.173.50.8/30 35.173.50.12/30 35.173.50.16/30 35.173.50.20/30 35.173.50.24/30 35.173.50.28/30 35.173.50.32/30 35.173.50.36/30 35.173.50.40/30 35.173.50.44/30 35.173.50.48/30 35.173.50.52/30 35.173.50.56/30 35.173.50.60/30 35.173.50.64/30 35.173.50.68/30 35.173.50.72/30 35.173.50.76/30 35.173.50.80/30 35.173.50.84/30 35.173.50.88/30 35.173.50.92/30 35.173.50.96/30 35.173.50.100/30 35.173.50.104/30 35.173.50.108/30 35.173.50.112/30 35.173.50.116/30 35.173.50.120/30 35.173.50.124/30 35.173.50.128/30 35.173.50.132/30 35.173.50.136/30 35.173.50.140/30 35.173.50.144/30 35.173.50.148/30 35.173.50.152/30 35.173.50.156/30 35.173.50.160/30 35.173.50.164/30 35.173.50.168/30 35.173.50.172/30 35.173.50.176/30 35.173.50.180/30 35.173.50.184/30 35.173.50.188/30 35.173.50.192/30 35.173.50.196/30 35.173.50.200/30 35.173.50.204/30 35.173.50.208/30 35.173.50.212/30 35.173.50.216/30 35.173.50.220/30 35.173.50.224/30 35.173.50.228/30 35.173.50.232/30 35.173.50.236/30 35.173.50.240/30 35.173.50.244/30 35.173.50.248/30 35.173.50.252/30