W wyniku otrzymasz najmniejszą sieć, która obejmuje wpisane poniżej dwa adresy IP:
IP 1
IP 2

Najmniejsza sieć obejmująca te adresy to: 35.172.121.0 z maską /24
Można ją podzielić na następujące podsieci:
liczba podsieci: 1
wykorzystanie: 99.22% (254 IP)
liczba podsieci efektywnych: 1
wykorzystanie: 99.22% (254 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 254
lista podsieci:
35.172.121.0/24
liczba podsieci: 2
wykorzystanie: 98.44% (252 IP)
liczba podsieci efektywnych: 0
wykorzystanie: 0.00% (0 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 126
lista podsieci:
35.172.121.0/25 35.172.121.128/25
liczba podsieci: 4
wykorzystanie: 96.88% (248 IP)
liczba podsieci efektywnych: 2
wykorzystanie: 48.44% (124 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 62
lista podsieci:
35.172.121.0/26 35.172.121.64/26 35.172.121.128/26 35.172.121.192/26
liczba podsieci: 8
wykorzystanie: 93.75% (240 IP)
liczba podsieci efektywnych: 6
wykorzystanie: 70.31% (180 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 30
lista podsieci:
35.172.121.0/27 35.172.121.32/27 35.172.121.64/27 35.172.121.96/27 35.172.121.128/27 35.172.121.160/27 35.172.121.192/27 35.172.121.224/27
liczba podsieci: 16
wykorzystanie: 87.50% (224 IP)
liczba podsieci efektywnych: 14
wykorzystanie: 76.56% (196 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 14
lista podsieci:
35.172.121.0/28 35.172.121.16/28 35.172.121.32/28 35.172.121.48/28 35.172.121.64/28 35.172.121.80/28 35.172.121.96/28 35.172.121.112/28 35.172.121.128/28 35.172.121.144/28 35.172.121.160/28 35.172.121.176/28 35.172.121.192/28 35.172.121.208/28 35.172.121.224/28 35.172.121.240/28
liczba podsieci: 32
wykorzystanie: 75.00% (192 IP)
liczba podsieci efektywnych: 30
wykorzystanie: 70.31% (180 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 6
lista podsieci:
35.172.121.0/29 35.172.121.8/29 35.172.121.16/29 35.172.121.24/29 35.172.121.32/29 35.172.121.40/29 35.172.121.48/29 35.172.121.56/29 35.172.121.64/29 35.172.121.72/29 35.172.121.80/29 35.172.121.88/29 35.172.121.96/29 35.172.121.104/29 35.172.121.112/29 35.172.121.120/29 35.172.121.128/29 35.172.121.136/29 35.172.121.144/29 35.172.121.152/29 35.172.121.160/29 35.172.121.168/29 35.172.121.176/29 35.172.121.184/29 35.172.121.192/29 35.172.121.200/29 35.172.121.208/29 35.172.121.216/29 35.172.121.224/29 35.172.121.232/29 35.172.121.240/29 35.172.121.248/29
liczba podsieci: 64
wykorzystanie: 50.00% (128 IP)
liczba podsieci efektywnych: 62
wykorzystanie: 48.44% (124 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 2
lista podsieci:
35.172.121.0/30 35.172.121.4/30 35.172.121.8/30 35.172.121.12/30 35.172.121.16/30 35.172.121.20/30 35.172.121.24/30 35.172.121.28/30 35.172.121.32/30 35.172.121.36/30 35.172.121.40/30 35.172.121.44/30 35.172.121.48/30 35.172.121.52/30 35.172.121.56/30 35.172.121.60/30 35.172.121.64/30 35.172.121.68/30 35.172.121.72/30 35.172.121.76/30 35.172.121.80/30 35.172.121.84/30 35.172.121.88/30 35.172.121.92/30 35.172.121.96/30 35.172.121.100/30 35.172.121.104/30 35.172.121.108/30 35.172.121.112/30 35.172.121.116/30 35.172.121.120/30 35.172.121.124/30 35.172.121.128/30 35.172.121.132/30 35.172.121.136/30 35.172.121.140/30 35.172.121.144/30 35.172.121.148/30 35.172.121.152/30 35.172.121.156/30 35.172.121.160/30 35.172.121.164/30 35.172.121.168/30 35.172.121.172/30 35.172.121.176/30 35.172.121.180/30 35.172.121.184/30 35.172.121.188/30 35.172.121.192/30 35.172.121.196/30 35.172.121.200/30 35.172.121.204/30 35.172.121.208/30 35.172.121.212/30 35.172.121.216/30 35.172.121.220/30 35.172.121.224/30 35.172.121.228/30 35.172.121.232/30 35.172.121.236/30 35.172.121.240/30 35.172.121.244/30 35.172.121.248/30 35.172.121.252/30