W wyniku otrzymasz najmniejszą sieć, która obejmuje wpisane poniżej dwa adresy IP:
IP 1
IP 2

Najmniejsza sieć obejmująca te adresy to: 34.204.13.128 z maską /26
Można ją podzielić na następujące podsieci:
liczba podsieci: 1
wykorzystanie: 96.88% (62 IP)
liczba podsieci efektywnych: 1
wykorzystanie: 96.88% (62 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 62
lista podsieci:
34.204.13.128/26
liczba podsieci: 2
wykorzystanie: 93.75% (60 IP)
liczba podsieci efektywnych: 0
wykorzystanie: 0.00% (0 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 30
lista podsieci:
34.204.13.128/27 34.204.13.160/27
liczba podsieci: 4
wykorzystanie: 87.50% (56 IP)
liczba podsieci efektywnych: 2
wykorzystanie: 43.75% (28 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 14
lista podsieci:
34.204.13.128/28 34.204.13.144/28 34.204.13.160/28 34.204.13.176/28
liczba podsieci: 8
wykorzystanie: 75.00% (48 IP)
liczba podsieci efektywnych: 6
wykorzystanie: 56.25% (36 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 6
lista podsieci:
34.204.13.128/29 34.204.13.136/29 34.204.13.144/29 34.204.13.152/29 34.204.13.160/29 34.204.13.168/29 34.204.13.176/29 34.204.13.184/29
liczba podsieci: 16
wykorzystanie: 50.00% (32 IP)
liczba podsieci efektywnych: 14
wykorzystanie: 43.75% (28 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 2
lista podsieci:
34.204.13.128/30 34.204.13.132/30 34.204.13.136/30 34.204.13.140/30 34.204.13.144/30 34.204.13.148/30 34.204.13.152/30 34.204.13.156/30 34.204.13.160/30 34.204.13.164/30 34.204.13.168/30 34.204.13.172/30 34.204.13.176/30 34.204.13.180/30 34.204.13.184/30 34.204.13.188/30