W wyniku otrzymasz najmniejszą sieć, która obejmuje wpisane poniżej dwa adresy IP:
IP 1
IP 2

Najmniejsza sieć obejmująca te adresy to: 3.80.108.128 z maską /25
Można ją podzielić na następujące podsieci:
liczba podsieci: 1
wykorzystanie: 98.44% (126 IP)
liczba podsieci efektywnych: 1
wykorzystanie: 98.44% (126 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 126
lista podsieci:
3.80.108.128/25
liczba podsieci: 2
wykorzystanie: 96.88% (124 IP)
liczba podsieci efektywnych: 0
wykorzystanie: 0.00% (0 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 62
lista podsieci:
3.80.108.128/26 3.80.108.192/26
liczba podsieci: 4
wykorzystanie: 93.75% (120 IP)
liczba podsieci efektywnych: 2
wykorzystanie: 46.88% (60 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 30
lista podsieci:
3.80.108.128/27 3.80.108.160/27 3.80.108.192/27 3.80.108.224/27
liczba podsieci: 8
wykorzystanie: 87.50% (112 IP)
liczba podsieci efektywnych: 6
wykorzystanie: 65.62% (84 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 14
lista podsieci:
3.80.108.128/28 3.80.108.144/28 3.80.108.160/28 3.80.108.176/28 3.80.108.192/28 3.80.108.208/28 3.80.108.224/28 3.80.108.240/28
liczba podsieci: 16
wykorzystanie: 75.00% (96 IP)
liczba podsieci efektywnych: 14
wykorzystanie: 65.62% (84 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 6
lista podsieci:
3.80.108.128/29 3.80.108.136/29 3.80.108.144/29 3.80.108.152/29 3.80.108.160/29 3.80.108.168/29 3.80.108.176/29 3.80.108.184/29 3.80.108.192/29 3.80.108.200/29 3.80.108.208/29 3.80.108.216/29 3.80.108.224/29 3.80.108.232/29 3.80.108.240/29 3.80.108.248/29
liczba podsieci: 32
wykorzystanie: 50.00% (64 IP)
liczba podsieci efektywnych: 30
wykorzystanie: 46.88% (60 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 2
lista podsieci:
3.80.108.128/30 3.80.108.132/30 3.80.108.136/30 3.80.108.140/30 3.80.108.144/30 3.80.108.148/30 3.80.108.152/30 3.80.108.156/30 3.80.108.160/30 3.80.108.164/30 3.80.108.168/30 3.80.108.172/30 3.80.108.176/30 3.80.108.180/30 3.80.108.184/30 3.80.108.188/30 3.80.108.192/30 3.80.108.196/30 3.80.108.200/30 3.80.108.204/30 3.80.108.208/30 3.80.108.212/30 3.80.108.216/30 3.80.108.220/30 3.80.108.224/30 3.80.108.228/30 3.80.108.232/30 3.80.108.236/30 3.80.108.240/30 3.80.108.244/30 3.80.108.248/30 3.80.108.252/30