W wyniku otrzymasz najmniejszą sieć, która obejmuje wpisane poniżej dwa adresy IP:
IP 1
IP 2

Najmniejsza sieć obejmująca te adresy to: 3.80.108.0 z maską /25
Można ją podzielić na następujące podsieci:
liczba podsieci: 1
wykorzystanie: 98.44% (126 IP)
liczba podsieci efektywnych: 1
wykorzystanie: 98.44% (126 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 126
lista podsieci:
3.80.108.0/25
liczba podsieci: 2
wykorzystanie: 96.88% (124 IP)
liczba podsieci efektywnych: 0
wykorzystanie: 0.00% (0 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 62
lista podsieci:
3.80.108.0/26 3.80.108.64/26
liczba podsieci: 4
wykorzystanie: 93.75% (120 IP)
liczba podsieci efektywnych: 2
wykorzystanie: 46.88% (60 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 30
lista podsieci:
3.80.108.0/27 3.80.108.32/27 3.80.108.64/27 3.80.108.96/27
liczba podsieci: 8
wykorzystanie: 87.50% (112 IP)
liczba podsieci efektywnych: 6
wykorzystanie: 65.62% (84 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 14
lista podsieci:
3.80.108.0/28 3.80.108.16/28 3.80.108.32/28 3.80.108.48/28 3.80.108.64/28 3.80.108.80/28 3.80.108.96/28 3.80.108.112/28
liczba podsieci: 16
wykorzystanie: 75.00% (96 IP)
liczba podsieci efektywnych: 14
wykorzystanie: 65.62% (84 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 6
lista podsieci:
3.80.108.0/29 3.80.108.8/29 3.80.108.16/29 3.80.108.24/29 3.80.108.32/29 3.80.108.40/29 3.80.108.48/29 3.80.108.56/29 3.80.108.64/29 3.80.108.72/29 3.80.108.80/29 3.80.108.88/29 3.80.108.96/29 3.80.108.104/29 3.80.108.112/29 3.80.108.120/29
liczba podsieci: 32
wykorzystanie: 50.00% (64 IP)
liczba podsieci efektywnych: 30
wykorzystanie: 46.88% (60 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 2
lista podsieci:
3.80.108.0/30 3.80.108.4/30 3.80.108.8/30 3.80.108.12/30 3.80.108.16/30 3.80.108.20/30 3.80.108.24/30 3.80.108.28/30 3.80.108.32/30 3.80.108.36/30 3.80.108.40/30 3.80.108.44/30 3.80.108.48/30 3.80.108.52/30 3.80.108.56/30 3.80.108.60/30 3.80.108.64/30 3.80.108.68/30 3.80.108.72/30 3.80.108.76/30 3.80.108.80/30 3.80.108.84/30 3.80.108.88/30 3.80.108.92/30 3.80.108.96/30 3.80.108.100/30 3.80.108.104/30 3.80.108.108/30 3.80.108.112/30 3.80.108.116/30 3.80.108.120/30 3.80.108.124/30