W wyniku otrzymasz najmniejszą sieć, która obejmuje wpisane poniżej dwa adresy IP:
IP 1
IP 2

Najmniejsza sieć obejmująca te adresy to: 3.236.177.0 z maską /24
Można ją podzielić na następujące podsieci:
liczba podsieci: 1
wykorzystanie: 99.22% (254 IP)
liczba podsieci efektywnych: 1
wykorzystanie: 99.22% (254 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 254
lista podsieci:
3.236.177.0/24
liczba podsieci: 2
wykorzystanie: 98.44% (252 IP)
liczba podsieci efektywnych: 0
wykorzystanie: 0.00% (0 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 126
lista podsieci:
3.236.177.0/25 3.236.177.128/25
liczba podsieci: 4
wykorzystanie: 96.88% (248 IP)
liczba podsieci efektywnych: 2
wykorzystanie: 48.44% (124 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 62
lista podsieci:
3.236.177.0/26 3.236.177.64/26 3.236.177.128/26 3.236.177.192/26
liczba podsieci: 8
wykorzystanie: 93.75% (240 IP)
liczba podsieci efektywnych: 6
wykorzystanie: 70.31% (180 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 30
lista podsieci:
3.236.177.0/27 3.236.177.32/27 3.236.177.64/27 3.236.177.96/27 3.236.177.128/27 3.236.177.160/27 3.236.177.192/27 3.236.177.224/27
liczba podsieci: 16
wykorzystanie: 87.50% (224 IP)
liczba podsieci efektywnych: 14
wykorzystanie: 76.56% (196 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 14
lista podsieci:
3.236.177.0/28 3.236.177.16/28 3.236.177.32/28 3.236.177.48/28 3.236.177.64/28 3.236.177.80/28 3.236.177.96/28 3.236.177.112/28 3.236.177.128/28 3.236.177.144/28 3.236.177.160/28 3.236.177.176/28 3.236.177.192/28 3.236.177.208/28 3.236.177.224/28 3.236.177.240/28
liczba podsieci: 32
wykorzystanie: 75.00% (192 IP)
liczba podsieci efektywnych: 30
wykorzystanie: 70.31% (180 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 6
lista podsieci:
3.236.177.0/29 3.236.177.8/29 3.236.177.16/29 3.236.177.24/29 3.236.177.32/29 3.236.177.40/29 3.236.177.48/29 3.236.177.56/29 3.236.177.64/29 3.236.177.72/29 3.236.177.80/29 3.236.177.88/29 3.236.177.96/29 3.236.177.104/29 3.236.177.112/29 3.236.177.120/29 3.236.177.128/29 3.236.177.136/29 3.236.177.144/29 3.236.177.152/29 3.236.177.160/29 3.236.177.168/29 3.236.177.176/29 3.236.177.184/29 3.236.177.192/29 3.236.177.200/29 3.236.177.208/29 3.236.177.216/29 3.236.177.224/29 3.236.177.232/29 3.236.177.240/29 3.236.177.248/29
liczba podsieci: 64
wykorzystanie: 50.00% (128 IP)
liczba podsieci efektywnych: 62
wykorzystanie: 48.44% (124 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 2
lista podsieci:
3.236.177.0/30 3.236.177.4/30 3.236.177.8/30 3.236.177.12/30 3.236.177.16/30 3.236.177.20/30 3.236.177.24/30 3.236.177.28/30 3.236.177.32/30 3.236.177.36/30 3.236.177.40/30 3.236.177.44/30 3.236.177.48/30 3.236.177.52/30 3.236.177.56/30 3.236.177.60/30 3.236.177.64/30 3.236.177.68/30 3.236.177.72/30 3.236.177.76/30 3.236.177.80/30 3.236.177.84/30 3.236.177.88/30 3.236.177.92/30 3.236.177.96/30 3.236.177.100/30 3.236.177.104/30 3.236.177.108/30 3.236.177.112/30 3.236.177.116/30 3.236.177.120/30 3.236.177.124/30 3.236.177.128/30 3.236.177.132/30 3.236.177.136/30 3.236.177.140/30 3.236.177.144/30 3.236.177.148/30 3.236.177.152/30 3.236.177.156/30 3.236.177.160/30 3.236.177.164/30 3.236.177.168/30 3.236.177.172/30 3.236.177.176/30 3.236.177.180/30 3.236.177.184/30 3.236.177.188/30 3.236.177.192/30 3.236.177.196/30 3.236.177.200/30 3.236.177.204/30 3.236.177.208/30 3.236.177.212/30 3.236.177.216/30 3.236.177.220/30 3.236.177.224/30 3.236.177.228/30 3.236.177.232/30 3.236.177.236/30 3.236.177.240/30 3.236.177.244/30 3.236.177.248/30 3.236.177.252/30