W wyniku otrzymasz najmniejszą sieć, która obejmuje wpisane poniżej dwa adresy IP:
IP 1
IP 2

Najmniejsza sieć obejmująca te adresy to: 3.234.241.0 z maską /24
Można ją podzielić na następujące podsieci:
liczba podsieci: 1
wykorzystanie: 99.22% (254 IP)
liczba podsieci efektywnych: 1
wykorzystanie: 99.22% (254 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 254
lista podsieci:
3.234.241.0/24
liczba podsieci: 2
wykorzystanie: 98.44% (252 IP)
liczba podsieci efektywnych: 0
wykorzystanie: 0.00% (0 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 126
lista podsieci:
3.234.241.0/25 3.234.241.128/25
liczba podsieci: 4
wykorzystanie: 96.88% (248 IP)
liczba podsieci efektywnych: 2
wykorzystanie: 48.44% (124 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 62
lista podsieci:
3.234.241.0/26 3.234.241.64/26 3.234.241.128/26 3.234.241.192/26
liczba podsieci: 8
wykorzystanie: 93.75% (240 IP)
liczba podsieci efektywnych: 6
wykorzystanie: 70.31% (180 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 30
lista podsieci:
3.234.241.0/27 3.234.241.32/27 3.234.241.64/27 3.234.241.96/27 3.234.241.128/27 3.234.241.160/27 3.234.241.192/27 3.234.241.224/27
liczba podsieci: 16
wykorzystanie: 87.50% (224 IP)
liczba podsieci efektywnych: 14
wykorzystanie: 76.56% (196 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 14
lista podsieci:
3.234.241.0/28 3.234.241.16/28 3.234.241.32/28 3.234.241.48/28 3.234.241.64/28 3.234.241.80/28 3.234.241.96/28 3.234.241.112/28 3.234.241.128/28 3.234.241.144/28 3.234.241.160/28 3.234.241.176/28 3.234.241.192/28 3.234.241.208/28 3.234.241.224/28 3.234.241.240/28
liczba podsieci: 32
wykorzystanie: 75.00% (192 IP)
liczba podsieci efektywnych: 30
wykorzystanie: 70.31% (180 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 6
lista podsieci:
3.234.241.0/29 3.234.241.8/29 3.234.241.16/29 3.234.241.24/29 3.234.241.32/29 3.234.241.40/29 3.234.241.48/29 3.234.241.56/29 3.234.241.64/29 3.234.241.72/29 3.234.241.80/29 3.234.241.88/29 3.234.241.96/29 3.234.241.104/29 3.234.241.112/29 3.234.241.120/29 3.234.241.128/29 3.234.241.136/29 3.234.241.144/29 3.234.241.152/29 3.234.241.160/29 3.234.241.168/29 3.234.241.176/29 3.234.241.184/29 3.234.241.192/29 3.234.241.200/29 3.234.241.208/29 3.234.241.216/29 3.234.241.224/29 3.234.241.232/29 3.234.241.240/29 3.234.241.248/29
liczba podsieci: 64
wykorzystanie: 50.00% (128 IP)
liczba podsieci efektywnych: 62
wykorzystanie: 48.44% (124 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 2
lista podsieci:
3.234.241.0/30 3.234.241.4/30 3.234.241.8/30 3.234.241.12/30 3.234.241.16/30 3.234.241.20/30 3.234.241.24/30 3.234.241.28/30 3.234.241.32/30 3.234.241.36/30 3.234.241.40/30 3.234.241.44/30 3.234.241.48/30 3.234.241.52/30 3.234.241.56/30 3.234.241.60/30 3.234.241.64/30 3.234.241.68/30 3.234.241.72/30 3.234.241.76/30 3.234.241.80/30 3.234.241.84/30 3.234.241.88/30 3.234.241.92/30 3.234.241.96/30 3.234.241.100/30 3.234.241.104/30 3.234.241.108/30 3.234.241.112/30 3.234.241.116/30 3.234.241.120/30 3.234.241.124/30 3.234.241.128/30 3.234.241.132/30 3.234.241.136/30 3.234.241.140/30 3.234.241.144/30 3.234.241.148/30 3.234.241.152/30 3.234.241.156/30 3.234.241.160/30 3.234.241.164/30 3.234.241.168/30 3.234.241.172/30 3.234.241.176/30 3.234.241.180/30 3.234.241.184/30 3.234.241.188/30 3.234.241.192/30 3.234.241.196/30 3.234.241.200/30 3.234.241.204/30 3.234.241.208/30 3.234.241.212/30 3.234.241.216/30 3.234.241.220/30 3.234.241.224/30 3.234.241.228/30 3.234.241.232/30 3.234.241.236/30 3.234.241.240/30 3.234.241.244/30 3.234.241.248/30 3.234.241.252/30