W wyniku otrzymasz najmniejszą sieć, która obejmuje wpisane poniżej dwa adresy IP:
IP 1
IP 2

Najmniejsza sieć obejmująca te adresy to: 3.224.127.0 z maską /24
Można ją podzielić na następujące podsieci:
liczba podsieci: 1
wykorzystanie: 99.22% (254 IP)
liczba podsieci efektywnych: 1
wykorzystanie: 99.22% (254 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 254
lista podsieci:
3.224.127.0/24
liczba podsieci: 2
wykorzystanie: 98.44% (252 IP)
liczba podsieci efektywnych: 0
wykorzystanie: 0.00% (0 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 126
lista podsieci:
3.224.127.0/25 3.224.127.128/25
liczba podsieci: 4
wykorzystanie: 96.88% (248 IP)
liczba podsieci efektywnych: 2
wykorzystanie: 48.44% (124 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 62
lista podsieci:
3.224.127.0/26 3.224.127.64/26 3.224.127.128/26 3.224.127.192/26
liczba podsieci: 8
wykorzystanie: 93.75% (240 IP)
liczba podsieci efektywnych: 6
wykorzystanie: 70.31% (180 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 30
lista podsieci:
3.224.127.0/27 3.224.127.32/27 3.224.127.64/27 3.224.127.96/27 3.224.127.128/27 3.224.127.160/27 3.224.127.192/27 3.224.127.224/27
liczba podsieci: 16
wykorzystanie: 87.50% (224 IP)
liczba podsieci efektywnych: 14
wykorzystanie: 76.56% (196 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 14
lista podsieci:
3.224.127.0/28 3.224.127.16/28 3.224.127.32/28 3.224.127.48/28 3.224.127.64/28 3.224.127.80/28 3.224.127.96/28 3.224.127.112/28 3.224.127.128/28 3.224.127.144/28 3.224.127.160/28 3.224.127.176/28 3.224.127.192/28 3.224.127.208/28 3.224.127.224/28 3.224.127.240/28
liczba podsieci: 32
wykorzystanie: 75.00% (192 IP)
liczba podsieci efektywnych: 30
wykorzystanie: 70.31% (180 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 6
lista podsieci:
3.224.127.0/29 3.224.127.8/29 3.224.127.16/29 3.224.127.24/29 3.224.127.32/29 3.224.127.40/29 3.224.127.48/29 3.224.127.56/29 3.224.127.64/29 3.224.127.72/29 3.224.127.80/29 3.224.127.88/29 3.224.127.96/29 3.224.127.104/29 3.224.127.112/29 3.224.127.120/29 3.224.127.128/29 3.224.127.136/29 3.224.127.144/29 3.224.127.152/29 3.224.127.160/29 3.224.127.168/29 3.224.127.176/29 3.224.127.184/29 3.224.127.192/29 3.224.127.200/29 3.224.127.208/29 3.224.127.216/29 3.224.127.224/29 3.224.127.232/29 3.224.127.240/29 3.224.127.248/29
liczba podsieci: 64
wykorzystanie: 50.00% (128 IP)
liczba podsieci efektywnych: 62
wykorzystanie: 48.44% (124 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 2
lista podsieci:
3.224.127.0/30 3.224.127.4/30 3.224.127.8/30 3.224.127.12/30 3.224.127.16/30 3.224.127.20/30 3.224.127.24/30 3.224.127.28/30 3.224.127.32/30 3.224.127.36/30 3.224.127.40/30 3.224.127.44/30 3.224.127.48/30 3.224.127.52/30 3.224.127.56/30 3.224.127.60/30 3.224.127.64/30 3.224.127.68/30 3.224.127.72/30 3.224.127.76/30 3.224.127.80/30 3.224.127.84/30 3.224.127.88/30 3.224.127.92/30 3.224.127.96/30 3.224.127.100/30 3.224.127.104/30 3.224.127.108/30 3.224.127.112/30 3.224.127.116/30 3.224.127.120/30 3.224.127.124/30 3.224.127.128/30 3.224.127.132/30 3.224.127.136/30 3.224.127.140/30 3.224.127.144/30 3.224.127.148/30 3.224.127.152/30 3.224.127.156/30 3.224.127.160/30 3.224.127.164/30 3.224.127.168/30 3.224.127.172/30 3.224.127.176/30 3.224.127.180/30 3.224.127.184/30 3.224.127.188/30 3.224.127.192/30 3.224.127.196/30 3.224.127.200/30 3.224.127.204/30 3.224.127.208/30 3.224.127.212/30 3.224.127.216/30 3.224.127.220/30 3.224.127.224/30 3.224.127.228/30 3.224.127.232/30 3.224.127.236/30 3.224.127.240/30 3.224.127.244/30 3.224.127.248/30 3.224.127.252/30