W wyniku otrzymasz najmniejszą sieć, która obejmuje wpisane poniżej dwa adresy IP:
IP 1
IP 2

Najmniejsza sieć obejmująca te adresy to: 3.215.183.64 z maską /26
Można ją podzielić na następujące podsieci:
liczba podsieci: 1
wykorzystanie: 96.88% (62 IP)
liczba podsieci efektywnych: 1
wykorzystanie: 96.88% (62 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 62
lista podsieci:
3.215.183.64/26
liczba podsieci: 2
wykorzystanie: 93.75% (60 IP)
liczba podsieci efektywnych: 0
wykorzystanie: 0.00% (0 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 30
lista podsieci:
3.215.183.64/27 3.215.183.96/27
liczba podsieci: 4
wykorzystanie: 87.50% (56 IP)
liczba podsieci efektywnych: 2
wykorzystanie: 43.75% (28 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 14
lista podsieci:
3.215.183.64/28 3.215.183.80/28 3.215.183.96/28 3.215.183.112/28
liczba podsieci: 8
wykorzystanie: 75.00% (48 IP)
liczba podsieci efektywnych: 6
wykorzystanie: 56.25% (36 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 6
lista podsieci:
3.215.183.64/29 3.215.183.72/29 3.215.183.80/29 3.215.183.88/29 3.215.183.96/29 3.215.183.104/29 3.215.183.112/29 3.215.183.120/29
liczba podsieci: 16
wykorzystanie: 50.00% (32 IP)
liczba podsieci efektywnych: 14
wykorzystanie: 43.75% (28 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 2
lista podsieci:
3.215.183.64/30 3.215.183.68/30 3.215.183.72/30 3.215.183.76/30 3.215.183.80/30 3.215.183.84/30 3.215.183.88/30 3.215.183.92/30 3.215.183.96/30 3.215.183.100/30 3.215.183.104/30 3.215.183.108/30 3.215.183.112/30 3.215.183.116/30 3.215.183.120/30 3.215.183.124/30