W wyniku otrzymasz najmniejszą sieć, która obejmuje wpisane poniżej dwa adresy IP:
IP 1
IP 2

Najmniejsza sieć obejmująca te adresy to: 18.206.13.0 z maską /24
Można ją podzielić na następujące podsieci:
liczba podsieci: 1
wykorzystanie: 99.22% (254 IP)
liczba podsieci efektywnych: 1
wykorzystanie: 99.22% (254 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 254
lista podsieci:
18.206.13.0/24
liczba podsieci: 2
wykorzystanie: 98.44% (252 IP)
liczba podsieci efektywnych: 0
wykorzystanie: 0.00% (0 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 126
lista podsieci:
18.206.13.0/25 18.206.13.128/25
liczba podsieci: 4
wykorzystanie: 96.88% (248 IP)
liczba podsieci efektywnych: 2
wykorzystanie: 48.44% (124 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 62
lista podsieci:
18.206.13.0/26 18.206.13.64/26 18.206.13.128/26 18.206.13.192/26
liczba podsieci: 8
wykorzystanie: 93.75% (240 IP)
liczba podsieci efektywnych: 6
wykorzystanie: 70.31% (180 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 30
lista podsieci:
18.206.13.0/27 18.206.13.32/27 18.206.13.64/27 18.206.13.96/27 18.206.13.128/27 18.206.13.160/27 18.206.13.192/27 18.206.13.224/27
liczba podsieci: 16
wykorzystanie: 87.50% (224 IP)
liczba podsieci efektywnych: 14
wykorzystanie: 76.56% (196 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 14
lista podsieci:
18.206.13.0/28 18.206.13.16/28 18.206.13.32/28 18.206.13.48/28 18.206.13.64/28 18.206.13.80/28 18.206.13.96/28 18.206.13.112/28 18.206.13.128/28 18.206.13.144/28 18.206.13.160/28 18.206.13.176/28 18.206.13.192/28 18.206.13.208/28 18.206.13.224/28 18.206.13.240/28
liczba podsieci: 32
wykorzystanie: 75.00% (192 IP)
liczba podsieci efektywnych: 30
wykorzystanie: 70.31% (180 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 6
lista podsieci:
18.206.13.0/29 18.206.13.8/29 18.206.13.16/29 18.206.13.24/29 18.206.13.32/29 18.206.13.40/29 18.206.13.48/29 18.206.13.56/29 18.206.13.64/29 18.206.13.72/29 18.206.13.80/29 18.206.13.88/29 18.206.13.96/29 18.206.13.104/29 18.206.13.112/29 18.206.13.120/29 18.206.13.128/29 18.206.13.136/29 18.206.13.144/29 18.206.13.152/29 18.206.13.160/29 18.206.13.168/29 18.206.13.176/29 18.206.13.184/29 18.206.13.192/29 18.206.13.200/29 18.206.13.208/29 18.206.13.216/29 18.206.13.224/29 18.206.13.232/29 18.206.13.240/29 18.206.13.248/29
liczba podsieci: 64
wykorzystanie: 50.00% (128 IP)
liczba podsieci efektywnych: 62
wykorzystanie: 48.44% (124 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 2
lista podsieci:
18.206.13.0/30 18.206.13.4/30 18.206.13.8/30 18.206.13.12/30 18.206.13.16/30 18.206.13.20/30 18.206.13.24/30 18.206.13.28/30 18.206.13.32/30 18.206.13.36/30 18.206.13.40/30 18.206.13.44/30 18.206.13.48/30 18.206.13.52/30 18.206.13.56/30 18.206.13.60/30 18.206.13.64/30 18.206.13.68/30 18.206.13.72/30 18.206.13.76/30 18.206.13.80/30 18.206.13.84/30 18.206.13.88/30 18.206.13.92/30 18.206.13.96/30 18.206.13.100/30 18.206.13.104/30 18.206.13.108/30 18.206.13.112/30 18.206.13.116/30 18.206.13.120/30 18.206.13.124/30 18.206.13.128/30 18.206.13.132/30 18.206.13.136/30 18.206.13.140/30 18.206.13.144/30 18.206.13.148/30 18.206.13.152/30 18.206.13.156/30 18.206.13.160/30 18.206.13.164/30 18.206.13.168/30 18.206.13.172/30 18.206.13.176/30 18.206.13.180/30 18.206.13.184/30 18.206.13.188/30 18.206.13.192/30 18.206.13.196/30 18.206.13.200/30 18.206.13.204/30 18.206.13.208/30 18.206.13.212/30 18.206.13.216/30 18.206.13.220/30 18.206.13.224/30 18.206.13.228/30 18.206.13.232/30 18.206.13.236/30 18.206.13.240/30 18.206.13.244/30 18.206.13.248/30 18.206.13.252/30