W wyniku otrzymasz najmniejszą sieć, która obejmuje wpisane poniżej dwa adresy IP:
IP 1
IP 2

Najmniejsza sieć obejmująca te adresy to: 18.205.60.0 z maską /24
Można ją podzielić na następujące podsieci:
liczba podsieci: 1
wykorzystanie: 99.22% (254 IP)
liczba podsieci efektywnych: 1
wykorzystanie: 99.22% (254 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 254
lista podsieci:
18.205.60.0/24
liczba podsieci: 2
wykorzystanie: 98.44% (252 IP)
liczba podsieci efektywnych: 0
wykorzystanie: 0.00% (0 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 126
lista podsieci:
18.205.60.0/25 18.205.60.128/25
liczba podsieci: 4
wykorzystanie: 96.88% (248 IP)
liczba podsieci efektywnych: 2
wykorzystanie: 48.44% (124 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 62
lista podsieci:
18.205.60.0/26 18.205.60.64/26 18.205.60.128/26 18.205.60.192/26
liczba podsieci: 8
wykorzystanie: 93.75% (240 IP)
liczba podsieci efektywnych: 6
wykorzystanie: 70.31% (180 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 30
lista podsieci:
18.205.60.0/27 18.205.60.32/27 18.205.60.64/27 18.205.60.96/27 18.205.60.128/27 18.205.60.160/27 18.205.60.192/27 18.205.60.224/27
liczba podsieci: 16
wykorzystanie: 87.50% (224 IP)
liczba podsieci efektywnych: 14
wykorzystanie: 76.56% (196 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 14
lista podsieci:
18.205.60.0/28 18.205.60.16/28 18.205.60.32/28 18.205.60.48/28 18.205.60.64/28 18.205.60.80/28 18.205.60.96/28 18.205.60.112/28 18.205.60.128/28 18.205.60.144/28 18.205.60.160/28 18.205.60.176/28 18.205.60.192/28 18.205.60.208/28 18.205.60.224/28 18.205.60.240/28
liczba podsieci: 32
wykorzystanie: 75.00% (192 IP)
liczba podsieci efektywnych: 30
wykorzystanie: 70.31% (180 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 6
lista podsieci:
18.205.60.0/29 18.205.60.8/29 18.205.60.16/29 18.205.60.24/29 18.205.60.32/29 18.205.60.40/29 18.205.60.48/29 18.205.60.56/29 18.205.60.64/29 18.205.60.72/29 18.205.60.80/29 18.205.60.88/29 18.205.60.96/29 18.205.60.104/29 18.205.60.112/29 18.205.60.120/29 18.205.60.128/29 18.205.60.136/29 18.205.60.144/29 18.205.60.152/29 18.205.60.160/29 18.205.60.168/29 18.205.60.176/29 18.205.60.184/29 18.205.60.192/29 18.205.60.200/29 18.205.60.208/29 18.205.60.216/29 18.205.60.224/29 18.205.60.232/29 18.205.60.240/29 18.205.60.248/29
liczba podsieci: 64
wykorzystanie: 50.00% (128 IP)
liczba podsieci efektywnych: 62
wykorzystanie: 48.44% (124 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 2
lista podsieci:
18.205.60.0/30 18.205.60.4/30 18.205.60.8/30 18.205.60.12/30 18.205.60.16/30 18.205.60.20/30 18.205.60.24/30 18.205.60.28/30 18.205.60.32/30 18.205.60.36/30 18.205.60.40/30 18.205.60.44/30 18.205.60.48/30 18.205.60.52/30 18.205.60.56/30 18.205.60.60/30 18.205.60.64/30 18.205.60.68/30 18.205.60.72/30 18.205.60.76/30 18.205.60.80/30 18.205.60.84/30 18.205.60.88/30 18.205.60.92/30 18.205.60.96/30 18.205.60.100/30 18.205.60.104/30 18.205.60.108/30 18.205.60.112/30 18.205.60.116/30 18.205.60.120/30 18.205.60.124/30 18.205.60.128/30 18.205.60.132/30 18.205.60.136/30 18.205.60.140/30 18.205.60.144/30 18.205.60.148/30 18.205.60.152/30 18.205.60.156/30 18.205.60.160/30 18.205.60.164/30 18.205.60.168/30 18.205.60.172/30 18.205.60.176/30 18.205.60.180/30 18.205.60.184/30 18.205.60.188/30 18.205.60.192/30 18.205.60.196/30 18.205.60.200/30 18.205.60.204/30 18.205.60.208/30 18.205.60.212/30 18.205.60.216/30 18.205.60.220/30 18.205.60.224/30 18.205.60.228/30 18.205.60.232/30 18.205.60.236/30 18.205.60.240/30 18.205.60.244/30 18.205.60.248/30 18.205.60.252/30