W wyniku otrzymasz najmniejszą sieć, która obejmuje wpisane poniżej dwa adresy IP:
IP 1
IP 2

Najmniejsza sieć obejmująca te adresy to: 18.204.227.0 z maską /24
Można ją podzielić na następujące podsieci:
liczba podsieci: 1
wykorzystanie: 99.22% (254 IP)
liczba podsieci efektywnych: 1
wykorzystanie: 99.22% (254 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 254
lista podsieci:
18.204.227.0/24
liczba podsieci: 2
wykorzystanie: 98.44% (252 IP)
liczba podsieci efektywnych: 0
wykorzystanie: 0.00% (0 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 126
lista podsieci:
18.204.227.0/25 18.204.227.128/25
liczba podsieci: 4
wykorzystanie: 96.88% (248 IP)
liczba podsieci efektywnych: 2
wykorzystanie: 48.44% (124 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 62
lista podsieci:
18.204.227.0/26 18.204.227.64/26 18.204.227.128/26 18.204.227.192/26
liczba podsieci: 8
wykorzystanie: 93.75% (240 IP)
liczba podsieci efektywnych: 6
wykorzystanie: 70.31% (180 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 30
lista podsieci:
18.204.227.0/27 18.204.227.32/27 18.204.227.64/27 18.204.227.96/27 18.204.227.128/27 18.204.227.160/27 18.204.227.192/27 18.204.227.224/27
liczba podsieci: 16
wykorzystanie: 87.50% (224 IP)
liczba podsieci efektywnych: 14
wykorzystanie: 76.56% (196 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 14
lista podsieci:
18.204.227.0/28 18.204.227.16/28 18.204.227.32/28 18.204.227.48/28 18.204.227.64/28 18.204.227.80/28 18.204.227.96/28 18.204.227.112/28 18.204.227.128/28 18.204.227.144/28 18.204.227.160/28 18.204.227.176/28 18.204.227.192/28 18.204.227.208/28 18.204.227.224/28 18.204.227.240/28
liczba podsieci: 32
wykorzystanie: 75.00% (192 IP)
liczba podsieci efektywnych: 30
wykorzystanie: 70.31% (180 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 6
lista podsieci:
18.204.227.0/29 18.204.227.8/29 18.204.227.16/29 18.204.227.24/29 18.204.227.32/29 18.204.227.40/29 18.204.227.48/29 18.204.227.56/29 18.204.227.64/29 18.204.227.72/29 18.204.227.80/29 18.204.227.88/29 18.204.227.96/29 18.204.227.104/29 18.204.227.112/29 18.204.227.120/29 18.204.227.128/29 18.204.227.136/29 18.204.227.144/29 18.204.227.152/29 18.204.227.160/29 18.204.227.168/29 18.204.227.176/29 18.204.227.184/29 18.204.227.192/29 18.204.227.200/29 18.204.227.208/29 18.204.227.216/29 18.204.227.224/29 18.204.227.232/29 18.204.227.240/29 18.204.227.248/29
liczba podsieci: 64
wykorzystanie: 50.00% (128 IP)
liczba podsieci efektywnych: 62
wykorzystanie: 48.44% (124 IP)
liczba hostów do wykorzystania w każdej z podsieci: 2
lista podsieci:
18.204.227.0/30 18.204.227.4/30 18.204.227.8/30 18.204.227.12/30 18.204.227.16/30 18.204.227.20/30 18.204.227.24/30 18.204.227.28/30 18.204.227.32/30 18.204.227.36/30 18.204.227.40/30 18.204.227.44/30 18.204.227.48/30 18.204.227.52/30 18.204.227.56/30 18.204.227.60/30 18.204.227.64/30 18.204.227.68/30 18.204.227.72/30 18.204.227.76/30 18.204.227.80/30 18.204.227.84/30 18.204.227.88/30 18.204.227.92/30 18.204.227.96/30 18.204.227.100/30 18.204.227.104/30 18.204.227.108/30 18.204.227.112/30 18.204.227.116/30 18.204.227.120/30 18.204.227.124/30 18.204.227.128/30 18.204.227.132/30 18.204.227.136/30 18.204.227.140/30 18.204.227.144/30 18.204.227.148/30 18.204.227.152/30 18.204.227.156/30 18.204.227.160/30 18.204.227.164/30 18.204.227.168/30 18.204.227.172/30 18.204.227.176/30 18.204.227.180/30 18.204.227.184/30 18.204.227.188/30 18.204.227.192/30 18.204.227.196/30 18.204.227.200/30 18.204.227.204/30 18.204.227.208/30 18.204.227.212/30 18.204.227.216/30 18.204.227.220/30 18.204.227.224/30 18.204.227.228/30 18.204.227.232/30 18.204.227.236/30 18.204.227.240/30 18.204.227.244/30 18.204.227.248/30 18.204.227.252/30