From: =?UTF-8?B?VG9tYXN6IFfDs2p0b3dpY3o=?= <sorry@nospam.com>
Newsgroups: pl.misc.elektronika
Subject: Egzamin na =?UTF-8?B?xZt3aWFkZWN0d28gcmFkaW9vcGVyYXRvcmEgYW1hdG9y?=
 =?UTF-8?B?c2tpZWdvIC0ga3dpYXRraQ==?=
Date: Thu, 07 Nov 2013 03:12:38 +0100
[...]Path: news-archive.icm.edu.pl!agh.edu.pl!news.agh.edu.pl!newsfeed2.atman.pl!newsfeed.atman.pl!.POSTED!not-for-mail
Organization: ATMAN - ATM S.A.
Lines: 51
Message-ID: <l5esun$igf$1@node1.news.atman.pl>
NNTP-Posting-Host: 89-66-249-106.dynamic.chello.pl
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 8bit
X-Trace: node1.news.atman.pl 1383790359 18959 89.66.249.106 (7 Nov 2013 02:12:39 GMT)
X-Complaints-To: usenet@atman.pl
NNTP-Posting-Date: Thu, 7 Nov 2013 02:12:39 +0000 (UTC)
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0.2) Gecko/20120216 Thunderbird/10.0.2
Xref: news-archive.icm.edu.pl pl.misc.elektronika:654440
Tak sobie czytam zestaw pytań:

http://www.uke.gov.pl/files/?id_plik=5047

i wyłapuję kwiatki świadczące o tym, jacy ludzie układają pytania. 
Plusem zaznaczyłem rzekomą prawidłową odpowiedź:

35. Kalkulator zawiera jeden układ scalony, wyświetlacz i klawiaturę. Do 
jakiej grupy
zaliczymy układ scalony?
A. małej skali integracji
B. średniej skali integracji
+ C. wielkiej skali integracji

Poważnie, LSI? Kalkulator można zrobić na kilkuset tranzystorach. Z 
powodzeniem mieści się w klasie MSI. Nie napisali jaki to ma być kalkulator.

36. Lampa elektronowa pentoda posiada:
+ A. pięć elektrod
B. cztery elektrody
C. trzy elektrody

Kogo w XXI wieku obchodzi pentoda? Trzeba by być masochistą, żeby 
budować lampową radiostację.

15. Co należy zrobić przed rozpoczęciem ładowania akumulatora samochodowego?
A. zanotować godzinę
+ B. wykręcić korki wlewowe dla elektrolitu i ustawię właściwy prąd 
ładowania
C. uziemić prostownik

To chyba jakaś żywa skamielina wymyśliła. Od ilu lat już się stosuje 
akumulatory bezobsługowe? Ja wiem, że w nich są korki pod klapą, ale tej 
klapy nie można otworzyć bez utraty gwarancji.

11. Czy radiostację i urządzenia pomocnicze można podłączać do gniazd 
zasilanych z dwóch
różnych faz?
A. można, nie ma żadnych przeciwwskazań
+ B. kategorycznie nie można, grozi to zniszczeniem sprzętu i porażeniem 
operatora
C. można, jeżeli jednocześnie nie używa się wszystkich urządzeń

Kolejna bzdura wymyślona przez skamielinę doświadczoną w pracy na 
samoróbach z gorącym chassisem. Homologowany sprzęt z pewnością nie ma 
gorącego chassisu, więc nie ma znaczenia jak go się podłączy. Może 
powstać brum 50Hz, ale na pewno nie zniszczenie sprzętu i porażenie 
operatora.


Ech, dalej już nie czytam, szkoda zdrowia na te idiotyzmy.