Newsgroups: pl.internet.komunikaty
From: Telekomunikacja Polska - USENET <usenet@news.neostrada.pl>
Subject: TP/USENET 20120824: polityka dostepu do serwera news.neostrada.pl
Date: 24 Aug 2012 10:31:57 GMT
[...]Path: news-archive.icm.edu.pl!agh.edu.pl!news.agh.edu.pl!newsfeed2.atman.pl!newsfeed.atman.pl!goblin1!goblin.stu.neva.ru!feed.xsnews.nl!border-2.ams.xsnews.nl!feeder1.cambriumusenet.nl!feed.tweaknews.nl!209.197.12.246.MISMATCH!nx02.iad01.newshosting.com!newshosting.com!newsfeed.neostrada.pl!unt-exc-01.news.neostrada.pl!unt-spo-a-01.news.neostrada.pl!news.neostrada.pl.POSTED!not-for-mail
Organization: Telekomunikacja Polska S.A.
Approved: usenet@news.neostrada.pl
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Message-ID: <66788197$0$26698$65785112@local.news.neostrada.pl>
Lines: 21
NNTP-Posting-Host: unt-rea-a-01.news.neostrada.pl
X-Trace: 1345804317 unt-rea-a-01.news.neostrada.pl 26685 10.19.8.10:56651
X-Complaints-To: abuse@news.neostrada.pl
Xref: news-archive.icm.edu.pl pl.internet.komunikaty:13295
Szanowni Państwo,                                             
                                                     
ze względu na pojawiającą się ostatnio dużą ilość pytań odnośnie aktualnej
polityki dostępu do serwera news.neostrada.pl informujemy, że:

 - zasady dostępu do serwera dla klientów TP/Orange nie ulegają zmianie,

 - od dnia 2012.06.28 dostęp do pisania i czytania możliwy jest także dla
  wszystkich użytkowników, którzy mają poprawnie skonfigurowaną domenę
  odwrotną .pl,

 - dla pozostałych użytkowników możliwa jest indywidualna konfiguracja
  dostępu; prośby należy wysyłać na adres usenet@news.neostrada.pl.

Z poważaniem,                                               

Zespół news.neostrada.pl
-- 
Orange
Telekomunikacja Polska/USENET    usenet@news.neostrada.pl
PGP key: http://usenet.adm.tp.pl/usenet.gpg * ID: 0xA914F629