Parametry do STATS

statsinfoopis
a,Akonfiguracja iauth 
b,BB-liniesłużą do mówienia klientom, jakiego serwera mają użyć, jeśli bieżący jest przepełniony)
c,CC-linie oraz N-liniejakie serwery mogą się z danym serwerem łączyć (małe 'c' oznacza łącze kompresowane gzipem)
d,D#definewkompilowane w serwer różne stałe, wpływające na zachowanie serwera
h,HH-linie, L-linie oraz D-linieopisują które serwery mogą przedstawiać nam inne serwery, a które mogą być tylko liśćmi
i,II-liniedostęp do serwera; małe 'i' to dostęp z restrykcjami; wykorzystywana jest pierwsza pasująca I-linia
k,KK-linieblokada wejścia na serwer; małe 'k' sprawdza odpowiedź identa OTHER
l,Lkliencilista podłączonych klientów, wielkie 'L' pokazuje IP zamiast nazwy; można użyć maski; bez parametru pokazuje listę wszystkich podłączonych klientów (oczywiście tylko ircopom)
o,OO-linieuprawnienia ircoperatora; małe 'o' oznacza lokalnego operatora
p,Ppingistatystyki pingow do serwerow
q,QQ-lineskwarantanny, praktycznie nie są używane, służą do odcinania innych serwerów
r,Rużycie systemuzużycie pamięci, procesora, sygnały etc.
s,SS-linesserwisy
t,Tstatystykio połączeniach, klientach, serwerach, przesyłanych bajtach i mnóstwo innych
u,Uuptimeczas życia serwera
v,VV-linieograniczenia przyjmowania serwerów w zależności od wersji
x,Xlistinfotylko w trybie DEBUG, informacje o listach
y,YY-linieklasy użytkowników
z,Zzużycie pamięciwielkie 'Z' oblicza rzeczywiste (tylko dla ircopów), małe 'z' podaje przybliżone wyniki

Objaśnienia STATS d

skrótnazwaopis
HUBHUBczy serwer może być hubem
MSMAXSERVERSmaksymalna liczba podłączonych serwerów
LQLISTEN QUEUEmaksymalna liczba połączeń oczekujących na porcie na obsłużenie przez ircd(parametr do funkcji listen())
MXCMAXCONNECTIONSmaksymalna liczba połączeń do serwera
TSTIMESECczas oczekiwania między sprawdzeniami socketów przy braku ruchu
HRDHANGONRETRYDELAYopóźnienie przy próbie szybkiego podłączenia się do świeżo odsplitowanego serwera
HGLHANGONGOODLINKszybkie podłączenie (jw.)jest wykonywane tylko wtedy, gdy łącze wcześniej było utrzymane dłużej niż HGL
WWDWRITEWAITDELAYczas czekania na zakończenie write()
ATOACCEPTTIMEOUTczas oczekiwania na zakończenie fazy autoryzacji (DNS i iauth)
KCTLKILLCHASETIMELIMITliczba sekund po zmianie nicka, w ciągu których KILL działa jeszcze na stary nick
DCTLDELAYCHASETIMELIMITczas ochrony nicka (NickDelay) i kanału (ChannelDelay) w przypadu splita (słynne "Nick/channel is temporarily unavailable")
LDCTLLDELAYCHASETIMELIMITczas ochrony !kanałów
CFCLIENT_FLOODmaksymalna liczba bajtów, które klient może wysłać w krótkim czasie do serwera bez rozłączenia za flood
MCPUMAXCHANNELSPERUSERmaksymalna liczba kanałów, na które może wejść użytkownik; kanały lokalne się nie liczą, chyba że już jestesmy na MCPU kanałach
HHOSTLENmaksymalna długość nazwy hosta
NNICKLEN... nicka
UUSERLEN... logina
RREALLEN... info ($IRCNAME)
TTOPICLEN... topica i komentarzy w KICK, PART etc.
CCHANNELLEN... nazwy kanału
PPASSWDLEN... hasła (do I-linii)
KKEYLEN... klucza na kanał
BSBUFSIZEwielkość bufora na naprawdę różne rzeczy ;)
MXRMAXRECIPIENTSnieużywane
MXBMAXBANSmaksymalna liczba (w sumie) banów/I/e na kanale
MXBLMAXBANLENGTHmaksymalna długość bana/I/e na kanale
PYMAXPENALTYmaksymalna kara w postaci opóźnienia przetwarzania poleceń klienta
ZLZIP_LEVELstopień kompresji łącza
CMCLONE_MAXmaksymalna liczba połączeń z jednego IP w ciągu czasu CP
CPCLONE_PERIODczas (w sekundach) do sprawdzania CM

Objaśnienia STATS i

stats i warszawa.irc.pl
*** I Beeth * *@jantar.sgh.waw.pl 0 666
*** I 194.145.96.12  akson.sgh.waw.pl 0 128
*** i unknown@194.145.96.0/20   0 0
*** I 194.145.96.0/20   0 0
Po kolei: duże 'I' to zwykły dostęp, małe 'i' do dostęp ograniczony (restricted, '+r'). Dalej jest pole "adres IP", potem "hasło" "nazwa hosta", "port" oraz "klasa użytkownika". Jeśli I:line jest na hasło, to pokazywana jest '*', jeśli nie ma, to ''; hasło to trzeba podać przy próbie połączenia się z serwerem (jeśli pasujesz do tej I:linii). Pole "port" określa, dla których portów ta I:linia jest aktywna; jeśli jest puste, 0 lub -1, to oznacza wszystkie porty. Pole "klasa" określa, pod którą Y:linię będą podlegać użytkownicy z tej I:linii (tam są m.in. zdefiniowane limity).
Teraz najistotniejsze: pola "adres" i "nazwa". Pola te określają, jacy użytkownicy mogą się podłączyć do danego serwera. Działa to tak (ircd 2.10.3), że serwer sprawdza, czy "user@host" klienta pasuje do pola "nazwa"; jeśli tak, to klient jest wpuszczany, jeśli nie, to serwer sprawdza pole "adres"; jeśli adres IP klienta (plus ew. "user@") pasuje, to klient jest wpuszczany. W przeciwnym wypadku serwer przechodzi do sprawdzania kolejnej I:linii. Jeśli klient nie pasuje do żadnej, to oczywiście jest odrzucany. UWAGA: jeżeli pole "nazwa" nie jest puste, to klient albo musi pasować do tego pola, albo będzie widoczny na IRC jako adres IP. Jeżeli pole "nazwa" jest puste, to klient będzie widoczny na IRC jako nazwa hosta lub adres IP, jeśli nazwa hosta klienta nie będzie dostępna.
Niektóre serwery mają w polu "nazwa" różne flagi, np. -- to są albo patche, albo testy z wersji 2.11. Jak łatwo się domyślić, taka flaga oznacza nadawanie klientom ograniczeń (+r) w przypadku braku DNS.
Brak identa jest dla serwera IRC jednoznaczny z nazwą użytkownika "unknown".

Objaśnienia STATS l

stats l Beeth
*** Beeth[chopin@jantar.sgh.waw.pl] 0 46706 3490 4442 200 408479
Po kolei liczby te oznaczają: sendQ, otrzymane linie, otrzymane kB, wysłane linie, wysłane kB, sekundy podłączenia do serwera
Przy serwerach możemy też zobaczyć porty, na których nasłuchują:
stats l warszawa.irc.pl
*** hub2.irc.pl 0 6027255 105005 40012487 744897 :408988
*** warszawa.irc.pl[148.81.200@148.81.200.12.6668] 0 0 0 0 0 :408989
*** warszawa.irc.pl[0.0.0.0@148.81.202.12.6667] 0 1188855 67839 218374 7342 :408989
*** warszawa.irc.pl[0.0.0.0@194.145.96.12.6667] 0 37675 2361 5986 171 :408989
*** warszawa.irc.pl[0.0.0.0@194.145.96.67.5999] 0 0 0 0 0 :408989
*** warszawa.irc.pl[0.0.0.0@194.145.96.67.6666] 0 8211483 486200 932886 26307 :408989
*** warszawa.irc.pl[0.0.0.0@194.145.96.67.6667] 0 128604660 7661944 18372637 526741 :408989
*** warszawa.irc.pl[0.0.0.0@194.145.96.67.6668] 0 3468801 229451 549159 13176 :408989
Pierwsza linia to serwer, do którego jest podłączony (na końcu oczywiście jak długo). Kolejne to lokalne IP:port, na których nasłuchuje serwer. Widać z tego wyraźnie, że do hub2.irc.pl link jest od uruchomienia serwera :-)

Możesz też zobaczyć coś w stylu:

*** [unknown@213.241.38.99] 0 0 0 0 0 1
Są to klienci będący w trakcie podłączania się do serwera.

Objaśnienia STATS p

stats p
*** hub2.irc.pl[*@hub2.irc.pl] 14 6 68 2170568
*** hub.irc.pl[*@hub.irc.pl] 14 13 70 670
Po kolei liczby te oznaczają: numer kolejny (sequence #) ostatnio wysłanego (udp) pinga, liczba otrzymanych odpowiedzi, średni czas odpowiedzi w ms, preferencja wyboru do autoconnecta (AC wykonywany jest do serwera z najmniejszą preferencją). IRCD pamięta dane (pingi) z ostatnich 20 minut.

Objaśnienia STATS y

*** Y 0 300 0 16000 2000000 12.2 24.2
Po kolei liczby te oznaczają: numer klasy, częstość pingowania przez serwer (w sekundach), częstość prób podłączania (dotyczy tylko serwerów), maksymalna liczba klientów mogących się znaleźć w tej klasie, maksymalna wielkość kolejki dla każdego klienta, limity lokalny, limit globalny. Limit lokalny dotyczy klientów tylko na danym serwerze, limit globalny przegląda wszystkich użytkowników w całej sieci. Limity są w postaci x.y, gdzie x oznacza maksymalną liczbę klientów z tego samego IP, a y maksymalną liczbę klientów z danego user@IP. Uwaga: brak identa traktowany jest jak user `unknown'.