Multi 2 karo

Minimulti

Otwarcie 2 według tej wersji konwencji oznacza blok na dowolnym kolorze starszym. Odpowiedzi są następujące:
 • pas - słaba, bezwartościowa ręka z karami, bez uzupełnienia w kierach i pikach
 • 2 - do pasa jeśli otwierający ma kiery, jeśli otwarcie było na pikach otwierający licytuje 2, po czym odpowiadający może spasować, zainwitować lub zgłosić końcówkę
 • 2 - do pasa, jeśli otwarcie było na pikach; inwit jeśli było na kierach (patrz też Flisz)
  • pas - blok na pikach
  • 3/ - minimum na kierach i wskazanej czwórce
  • 3 - minimum na kierach
  • 4 - maksimum karty na kierach; przyjęcie inwitu
  Altertnatywny sposób licytacji autorstwa Petera Pendera. Sposób ten umożliwia zagranie koloru kierowego z odpowiedniej (określanej przez otwierającego) ręki:
  • pas - blok na pikach
  • 3 - oczekuje od partnera zalicytowania 3 - minimum siły
  • 3 - oczekuje od partnera zalicytowania 4 - maksimum siły
  • 3 - minimum na kierach
  • 4 - maksimum karty na kierach; przyjęcie inwitu
 • 2BA - forsujące na jedno okrążenie pytanie
  • 3 - maksimum na kierach
  • 3 - maksimum na pikach
  • 3 - minimum na kierach
  • 4 - minimum na pikach
 • 3/ - inwit na licytowanym kolorze
 • 3 - do pasa, jeśli otwarcie było na kierach; inwit jeśli było na pikach (patrz też Flisz)
 • 4 - żądanie zalicytowania swojego koloru teksasem
 • 4 - do pasa, jeśli otwarcie było na kierach, jeśli na pikach odpowiadający licytuje 4
 • 4 - do pasa

Multi standardowe

Do otwarcia tego zalicza się ręce jak w przypadku Minimulti i dodatkowo trójkolorową rękę z siłą 17-24 PC. Jednocześnie rękę trójkolorową wyklucza się z otwarć 1/. Sam schemat odpowiedzi jest taki sam jak w przypadku Minimulti. Różnice opisałem poniżej:
 • pas - niedopuszczalne
 • 3/ - naturalne, bardzo słabe, bez uzupełnienia w kierach i pikach
Sekwencja 4441 4414 4144 1444
2 - 2 2BA 3 3 3
2 - 2 2BA 3 3 3
2 - 2BA 3BA 4 4 4
2 - 3 3BA 4 4 4


Widzimy tutaj, iż licytacja ta jest licytacją teksasową. Zalicytowanie koloru krótkości jest pytaniem o siłę. Odpowiedzi udziela się szczelami:
 1. 17-18 PC
 2. 19-20 PC
 3. 21-22 PC
 4. 22-24 PC
Kolejne zalicytowanie koloru singla jest pytaniem o liczbę kontroli. Odpowiedzi udziela się szczelami. Dla przedziału siły 17-20 PC.
 1. do 4
 2. 5
 3. 6
 4. 7
 5. 8
Dla przedziału siły 21-24 PC.
 1. do 6
 2. 7
 3. 8
 4. 9
 5. 10

Multi Balickiego

Otwarcie to to blok na dowolnym starszym.
Dalsza licytacja:
 • 2 - do długości
 • 2 - relay, brak fitów w obu starszych
  • 2BA - singiel możliwy, ale tylko w drugim starszym, 3 to kolejny relay
   • 3 - kolor kierowy, bez singla
   • 3 - kolor kierowy, singiel pik
   • 3 - kolor pikowy, bez singla kier
   • 3 - kolor pikowy, singiel kier
  • 3 - kolor pikowy, singiel trefl
  • 3 - kolor kierowy, singiel karo
  • 3 - kolor kierowy, bez singla trefl
  • 3 - kolor pikowy, singiel karo
 • 2BA - relay, fity w obu starszych, uzgodnienie koloru partnera
  • 3 - góra otwarcia, teraz 3 to wywołanie starszego koloru
  • 3 - góra otwarcia z jedną przegrywającą
  • 3/ - naturalne słabe
 • 3 - prośba o zalicytowanie teksasu na swój kolor, inwitujące
 • 3 - prośba o zalicytowanie swojego koloru, inwitujące
 • 3/4 - blok
 • 4 - prośba o zalicytowanie teksasu na swój kolor
 • 4 - prośba o zalicytowanie swojego koloru

Inne

Patrz też:
Obrona po multi 2 karo
Słabe 2 w kolor